Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Ředitelka sociálních služeb v Česká republika"

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Ředitelka sociálních služeb v Česká republika"

25 797 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Ředitelka sociálních služeb v Česká republika"

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Ředitelka sociálních služeb v Česká republika.

Rozdělení pracovních míst "Ředitelka sociálních služeb" podle oblasti Česká republika

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v Česká republika největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Vysočina, a na třetím je Pardubický kraj.

Sledovanost regionů Česká republika podle velikosti mzdy pro obory "Ředitelka sociálních služeb"

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v Česká republika největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Vysočina, a na třetím je Pardubický kraj.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v Česká republika

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Česká republika Koordinátor sociální služby je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 35000 Kč. Na druhém místě je Specialista na sociální služby s platem 35000 Kč, a třetím místě je Manažer sociálních služeb s platem 30531 Kč.

Doporučená volná místa

Sociální pracovník
Armáda spásy v České republice, z.s. (Úřad práce), Frenštát pod Radhoštěm
Informace o pracovním místě z: 2.11.2021 - PP s možností prodloužení po prvním roce, vhodné i pro OZZPožadujeme:Vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka, dle požadavků § 110 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tj. vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a příbuzných oborech, které jsou akreditovány pro výkon práce sociálního pracovníka, doložit dokladem o o státní závěrečné zkoušce.- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost- iniciativní a vstřícný přístup k uživatelům sociální služby, dobré komunikační schopnosti- ochota vzdělávat se- respektování křesťanských zásad Armády spásyVítáme:- praxe v zařízeních sociálních služeb- praxe práce s dětmiNabízíme:- práci v mezinárodní křesťanské organizaci- plný pracovní úvazek 37,5 hod. týdně- sociální práci s dětmi a mládeží ve věku od 8 do 20 let, ambulantní i terénní práce- nástupní mzda 27 500 Kč, po uplynutí zkušební doby nárůst o pohyblivou složku mzdy 2 800 Kč, další navýšení o kritéria 2500 Kč po roce smlouvy- možnost dalšího vzděláváníZaměstnanecké benefity (stravenky, penzijní připojištění aj)Předpokládaný termín nástupu: od 1.1.2022 nebo dle dohodyPostup pro zájemce:- zájemci zasílejte strukturovaný životopis, a motivační dopis (max. ? A4) na adresu- vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni a přizváni k ústnímu pohovoru, bližší informace u ředitelky Mgr. Petry Morcinkové, tel.:
Zástupce/zástupkyně ředitelky
Rytmus Chrudim, o.p.s. (Úřad práce), Chrudim
Informace o pracovním místě VOLNÉ MÍSTO JE VHODNÉ PRO OZP !Místo výkonu práce: ChrudimJsme nezisková organizace, která působí v celém Pardubickém kraji. Naším posláním je provázet lidi se znevýhodněním, kteří chtějí pracovat, bydlet a žít podle svých možností a představ v otevřené společnosti. Našimi hodnotami jsou jedinečnost, aktivita, otevřenost, respekt. Koho hledáme:Do našeho týmu rádi přivítáme nového kolegu/kolegyni, který naše hodnoty sdílí. Hledáme člověka s týmovým duchem, který si umí stanovit priority a dotahovat věci do konce.Co bude náplní práce: zajištění celkového provozu a chodu organizace, úzká spolupráce s ředitelkou, pravidelný report, spolupráce s týmem vedoucích pracovníků, ekonomkou, PR/FR, jednání za organizaci a její prezentace navenek, zapojení se do procesu změn vedoucích k dalšímu růstu společnosti, kontrola a delegování práce,Určitě se přihlaste, pokud: Vás výše popsaná náplň práce zaujala a bavila by Vás, máte organizační schopnosti, umíte pracovat v týmu a jít ostatním příkladem, zvládáte samostatně řešit problémy a úkoly, jste otevřený, komunikativní, trpělivý, empatický, chcete se vzdělávat a růst, máte minimálně středoškolské vzdělání s maturitouVýhodnou (ne však podmínkou) je: zkušenost s vedením týmu, zkušenost s psaním nebo řízením projektů, orientace v ekonomické oblasti NNO (tvorba rozpočtů, podání žádostí o dotace, ...), orientace v oblasti sociálních služeb a problematice lidí se znevýhodněním,Co nabízíme: tým lidí, v němž se vzájemně podporujeme, prostor pro sebeuplatnění, realizaci vlastních nápadů, příležitost se aktivně podílet na rozvoji organizace, možnost osobního růstu, čas i prostor na sebevzdělávání, firemní telefon s neomezeným tarifem, notebook a kompletní kancelářské zázemí, 5 týdnů dovolené, sick days, a další, úvazek: 0,7, finanční ohodnocení: 31 000 - 40 000/ plný úvazekCV spolu s motivačním dopisem zasílejte na emaildo 30. 11. 2021. Do předmětu, prosím, uveďte název pracovní pozice.Těšíme se na setkání s Vámi!
VŘ 62/2021 Referent/ka pro sociální ochranu
Moravskoslezský kraj (Úřad práce), Ostrava
Informace o pracovním místě Charakteristika vykonávané práce: Kontroluje, metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociální práce v působnosti kraje. Vykonává činnosti na úseku sociální práce. Provádí pro obcea obecní úřady metodickou, konzultační a poradenskou činnost směřující ke sjednocení přístupů při uplatňování metod sociální práce směřujících k sociálnímu začleňování osob ve vztahu k zajištění sociální ochrany. Vykonává sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.Požadované vzdělání: VŠ - se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo jiné VŠ při současném prokázání plnění kvalifikačních předpokladů sociálních pracovníka dle §110 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe při poskytování nebo organizování sociální ochrany anebo poskytování nebo organizování sociálních služeb zaměřených na osoby v nepříznivých sociálních situacích výhodou.Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.Požadované doklady:a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,d) přihláška.Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 6. 12. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálces označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.Bližší informace:Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.:,