Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Filtry

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Politika ochrany údajů

Sekce Politika ochrany údajů obsahuje popis informaci, které společnost Cz.trud.com sbírá na svých webových stránkách, jakým způsobem a s jakým cílem tato informace může být použita a komu tato informace může být sdělena. Sekce rovněž obsahuje opatření, které Cz.trud.com používá s cílem ochrany sbíraných údajů a alternativy, která jakožto uživatel Cz.trud.com můžete vybrat pokud jde o to, jakým způsobem a v jakých cílech můžeme použit Vámi poskytnutou informaci. Na závěr, tato sekce obsahuje informaci o tom, jakým způsobem můžete kontaktovat společnost Cz.trud.com, administrátora webových stránek v případě vyskytnutí jakýchkoliv otázek nebo obav co do naše Politiky ochrany údajů nebo jiných osobních informaci, které jsme nasbírali nebo které jste nám poskytli.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A PODÍVEJTE SE NA TUTO POLITIKU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Použiti webových stránek Cz.trud.com znamená Váš souhlas s níže uvedenou politikou ochrany údajů Společnosti. Pokud nebudete souhlasit s podmínkami poskytnuté politiky ochrany údajů, prosíme, nepoužívejte tyto webové stránky.

Stále použití webových stránek Cz.trud.com po oznámení jakýchkoliv změn v politice ochrany údajů Společnosti Cz.trud.com se považuje za Váš souhlas s jakýmikoliv změnami provedenými v dané politice. Máte nárok na odvolání svého souhlasu s politikou ochrany údajů společnosti Cz.trud.com kdykoliv v budoucnu:.

1. Neosobní údaje a automatický sbíraná informace

Cookie soubory a soubory Web Beacons

Při návštěvě webových stránek Cz.trud.com, Váš počítačový prohlížeč automatický zasílá nám některé informace spojené s použitím síti Internet (jakožto Internet-protokol nebo IP-adresa Vámi používaného počítače). Na webových stránkách Cz.trud.com mohou být také použiti soubory cookie a soubory web beacons s cílem zjištění, jakým způsobem jsou používány návštěvníky webové stránky Cz.trud.com. Soubory cookie a web beacons se vymazávají automatický po dokončení takovéto statistické analýzy.

V sekci "Pomoc" na panélu instrumentů skoro všech prohlížečů je obsažena informace o zastavení přijímání nových souborů cookie, zaslání zprávy o přijímání nového souboru cookie a zablokování stávajících souborů cookie.

Cz.trud.com nespojuje Vaše osobní údaje se soubory cookie nebo web beacons z Vašeho počítače, stejně jako neprodává a nevyměňuje osobní údaje ze souborů cookie nebo web beacons třetích osob; musíte ale vědět, že tyto údaje mohou být uložený s cílem ochrany a mohou být použití (např. IP-adresa, datum, čas a navštívené webové stránky). Tyto údaje mohou být následně proanalyzovány Cz.trud.com s cílem získání dodatečných informaci o navštěvování webových stránek a sjednocení statistických údajů. Cz.trud.com si vyhrazuje právo provádět tyto činnosti bez identifikace osob a analýzy takových informaci.

2. Vámi poskytované osobní údaje

K ním patří Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, pozice, e-mail, apod., které můžete vyplňovat v různých formulářích webových stránek. Pokaždé budete upozorněni zvláštním požadavkem na potvrzení poskytovaných informaci a pouze po obdržení Vašeho souhlasu, tyto informace se ukládají na Cz.trud.com. Pokud se rozhodnete o neposkytnutí takových informaci, ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou použity s nejvyšší mírou opatrnosti a v souladu s platnými zákony, zejména s položkami Zákona o ochraně osobních údajů.

Všechny vaše osobní údaje budou použity v rámci služeb webové Stránky Cz.trud.com — poštovní různého charakteru na váš e-mail a pouze poté, co od vás svolení. Stránky nabízí dostupné a viditelnou možnost odstoupit od služby na Webu a také poskytuje každému uživateli webu upravovat nebo mazat své osobní údaje na Stránkách.

Máte nárok na odvolání Vašeho souhlasu s Politikou ochrany údajů v budoucnu. Máte také nárok na odvolání všech Vaších předchozích souhlasů. Tyto nároky můžete uplatnit zasláním e-mailové zprávy nebo písemně osobě uvedené v seznamu v sekci "Obrátit se na nás" (viz níže).

3. Vyměňovaná informace

Cz.trud.com neprodává, nepronajimá, nevyměňuje a jakýmkoliv jiným způsobem nezveřejňuje osobní údaje uživatelů svých webových stránek, za výjimkou

  • pokud neseme takovou povinnost v souladu se zákony,
  • na požadavek justičních nebo jiných právních orgánů
  • pokud adresán dostal od nás zakázku na splnění smluvních povinnosti nebo na poskytnutí služeb pro umožnění fungování webových stránek Cz.trud.com a k tomu jsou nezbytné Vaše osobní údaje, přičemž tato třetí osoba nese povinnost použiti Vaších osobních údajů při zachování mlčenlivosti v souladu se zákony. V ostatních případech a v případech uvedených výše, Cz.trud.com nebude zveřejňovat Vámi poskytnuté informace osobního charakteru bez Vašeho předchozího souhlasu.

Vyhrazujeme si právo předání jakýchkoliv informaci o Vás v případě prodeje Cz.trud.com nebo v případě předání kontroly nad společnosti Cz.trud.com. Nicméně i v tomto případě položky podepsané uživatelské dohodu (ovšem kromě případu uzavření dohody s jinými podmínkami) se vztahuji na použiti údajů.

4. Odstranění osobních údajů

Po dosažení cíle shromáždění osobních údajů, tyto údaje se odstraňuji nebo se blokuji, jestliže je to požadováno v souladu se zákonnymi, korporátními nebo smluvními lhůtami zachování údajů.

5. Právo získání informaci

Máte nárok na získávání informaci o obsahu Vaších osobních údajů, uložených Cz.trud.com, a zároveň máte nárok na opravu nesprávných údajů, zablokování nebo odstraňování údajů.

Pokud chcete získat informace o obsahu vašich osobních dat nebo chcete opravit, vymazat nebo klást otázky o použití převedených nám osobních údajů, pak napište svůj dotaz na [email protected]

6. Odkazy na jiné webové stránky

Pro Vaše pohodli a poskytnutí doplňujících informaci uvádíme odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky existuji samostatně a nejsou pod naši kontrolou. Tyto webové stránky můžou mít vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme seznámit se s nimi při navštěvování propojených odkazy webových stránek. Neneseme zodpovědnost za obsah těchto internetových stránek a jakékoliv produkty či služby, které mohou být nabízeny prostřednictvím těchto webových stránek nebo jiné využiti těchto webových stránek. Cz.trud.com si vyhrazuje nárok na odstranění kdykoliv jakýchkoliv odkazů. Uvedení jakýchkoliv odkazů neznamená autorizaci, práva, podporu nebo spojení s Cz.trud.com, spojenými odkazem webovými stránkami nebo jakýmkoliv produktem či službou, uváděných na těchto webových stránkách. Pokud se rozhodněte o návštěvě jakýchkoliv spojených odkazy webových stránek, tuto činnost provádíte na vlastní riziko.

7.Получение рассылок информационного и рекламного характера.

Osobní registrace žadatele potvrzuje souhlas žadatele, aby obdržel pravidelné informační bulletiny o informacích a inzercích e-mailem.

8. Aktualizace a změny zásad ochrany soukromí a prohlášení o ochraně soukromí informací

Máme nárok na uplatnění práva provádět změny jakýchkoliv položek Politiky ochrany údajů kdykoliv a bez předchozího oznámení a v souladu s tím provádět aktualizaci položek tohoto sdělení týkajícího se ochrany osobních údajů. Prosíme, prohlížejte občas tuto informaci abyste si byli vědomi změn a aktualizaci prováděných v Politice ochrany údajů. Výše uvedený datum je datem nabytí platnosti Oznámení o ochraně osobních údajů.

9. Jak nás kontaktovat

Pokud chcete abychom provedli aktualizaci Vašich kontaktních údajů nebo vymazali Vaše jméno ze seznamu adresátů pro zasílání elektronických informačních zpráv, a pokud chcete odvolat Váš souhlas s tímto ustanovením, nebo v případě že máte dotazy ohledně informační politiky nebo opatření proti zneužití osobních údajů, kontaktujte nás: [email protected]

Prosíme, vezměte si na vědomí, že pokud požádáte Cz.trud.com o použiti Vaších osobních údajů pro kontaktování Vás, nebo požádáte o odstranění Vaších osobních údajů, Váš požadavek bude splněn. Žádost o zastavení korespondence nebo odstranění osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje, nezbytné pro uložení po dobu uvedených lhůt regulovaných odpovídajícími právními předpisy, statutami nebo smlouvami. Tyto údaje nebudou odstraněny ale zablokovány k přístupu.

kontaktujte nás