Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Tajemník v Česká republika"

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Tajemník v Česká republika"

29 504 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Tajemník v Česká republika"

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Tajemník v Česká republika.

Rozdělení pracovních míst "Tajemník" podle oblasti Česká republika

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v Česká republika největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Karlovarský kraj, a na třetím je Královéhradecký kraj.

Sledovanost regionů Česká republika podle velikosti mzdy pro obory "Tajemník"

Měna: CZK
Podle statistik našich stránek, profese Tajemník je nejlépe placeným v .Průměrná mzda se rovná 35000 Kč. Následují ji Jihočeský kraj a Praha.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v Česká republika

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Česká republika Koordinátor správy je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 40000 Kč. Na druhém místě je Produktový manažer s platem 35583 Kč, a třetím místě je Dozorce s platem 33188 Kč.

Doporučená volná místa

Úředník/úřednice odboru finančního - úředník/úřednice úseku ekonomiky odboru fin
Město Cheb (Úřad práce), Cheb
Informace o pracovním místě Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice odboru finančního (pracovní poměr na dobu neurčitou).Druh práce: úředník/úřednice úseku ekonomiky odboru finančníhoPlatová třída: 9Místo výkonu práce: Městský úřad ChebTermín nástupu: 1. března 2022.Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR- dosažení věku 18 let- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnost- znalost jednacího jazyka.Minimální požadavky úřadu:- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou- znalost zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků- znalost zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků- znalost zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků- znalost vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších změn- dobrá uživatelská znalost práce s PC.Výhodou:- praxe v oblasti účetnictví obcí- praxe v územní samosprávě nebo ve státní správě.Výčet požadovaných dokladů:- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz nebo na podatelně MěÚ)- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání uchazeče a o jeho odborných znalostech- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Nabízíme:- pět týdnů dovolené- pružná pracovní doba- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno v rozsahu 3 dnů)- odborné vedení v adaptačním procesu.Lhůta pro podání přihlášek: do 10. prosince 2021 včetně, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb, nebo písemně na adresu: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru Ing. Ladislavy Holcové,tel., e-mail: a u vedoucí úseku ekonomiky odboru FinIng. Petry Růžičkové, tel., e-mail:Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Výběrové řízení se bude konat dne 15. prosince 2021 od 8:30 hodin v zasedací místnostič. 5 v přízemí budovy na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb (vedle recepce).
Vedoucí oddělení spisové služby odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Město Králíky (Úřad práce), Králíky
Informace o pracovním místě VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.kraliky.euTermín nástupu: 01.01.2022, případně dle dohodyPracovní náplň: řízení oddělení a plnění úkolů vedoucí/ho oddělení dle Organizačního řádu Městského úřadu Králíkyoddělení zajišťuje:- kompletní vedení spisové služby MěÚ Králíky včetně provedení skartačního řízení;- metodická činnost v oblasti spisové služby pro úředníky MěÚ a pro organizace zřizované městem Králíky v oblasti spisové služby a archivnictví;- činnost podatelny- zajišťování výstupů služby Czech POINT, ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace);- zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv.Požadujeme:- dosažené vzdělání: vysokoškolské - bakalář nebo vyšší odborné vzdělání;- základní orientaci v následujících právních předpisech:- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů;- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;- zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy upravující výkon spisové a archivní služby včetně orientace v souvisejících předpisech EU k elektronické komunikaci a ochraně osobních údajů;- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;- řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla.Uvítáme:- zkušenosti s vedením kolektivu- praxi ve veřejné správě- zkušenosti v oblasti digitalizace analogových dokumentů- zkušenosti s informačními systémy spisové služby- smysl pro týmovou spolupráci.Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:- výborná znalost práce na PC (Microsoft Office, internet, správa souborů);- schopnost samostatného rozhodování i týmové práce;- organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, ochota se dále vzdělávat;- dobrý zdravotní stav;- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti);- vysoké pracovní nasazení;- schopnost řídit, vést a motivovat pracovní kolektiv, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu a schopnost spolupráce, komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost a pečlivost;- ochota se dále vzdělávat.Nabízíme:- osobní příplatek dle kvality odváděné práce- možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu- příspěvek na stravování a další benefity- dva dny placeného indispozičního volna (tzv. sick days)- pětitýdenní dovolenou- platové zařazení: odborný referent/odborná referentka (úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.) v platném znění - 10. platová třídaPísemné přihlášky doručte (poštou, osobně) do 7. prosince 2021 12:00 hodin na adresu:Tajemník MěÚ Králíky, Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 KrálíkyObálku označte: "Neotvírat - výběrové řízení - spisovna".Městský úřad Králíky si vyhrazuje právo veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa zrušit kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že město Králíky bude pro potřebu veřejné výzvy nakládat s jeho/jejími osobními údaji.
tajemník hodnotícího panelu
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě kontakt emailem:tajemník hodnotícího panelu-administrativní podpora, znalost dotační politik výhodou, organizační schopnosti, komunikativní schopnosti, pečlivost, přesnost, výpis z RT, práce s PC
Referent - referentka hospodářsko - správního odboru III
Město Svoboda nad Úpou (Úřad práce), Svoboda nad Úpou
Informace o pracovním místě REFERENT - REFERENTKA HOSPODÁŘSKO - SPRÁVNÍHO ODBORU IIIPlatová třída: 9. (nástupní plat 25.000 Kč - 30.000 Kč v závislosti na dosažené praxi, vzdělání a získaných zkušeností, po uplynutí zkušební doby možnost navýšení podle vyhodnocení výsledků práce ve zkušební době)Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní úvazek 1,00)Termín nástupu: 1.3.2022Stručný popis pracovní činnosti:- spisová a archivní služba - vedení spisovny, organizace a zajišťování skartačního řízení veškerých dokumentů města včetně elektronického skartačního řízení- dotační referent - zpracování zpráv o udržitelnosti projektů města, zpracování podkladů pro monitorovací zprávy, spolupráce s administrátory při podávání žádostí o dotace apod., zpracování jednoduchých žádostí o dotace- kulturní referent - organizace a zajišťování kulturních akcí města- odpadové hospodářství - výpomoc s agendou dle pokynů vedoucího odboru a vedení města- agenda parkovacích automatů po městě včetně agendy parkovacích karetPředpoklady:Dle ustanovení § 4 zákona o úřednícíchPožadavky kladené na uchazeče o uvedené místo:Kvalifikační požadavky - vzdělání - minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou- základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě- výborná znalost práce na PC - MS Office - Word, Excel, Internet, elektronická pošta, správa a práce se soubory, datová schránka, elektronické zpracování dokumentů - podepisování, časová razítka- umění jednat s lidmi - dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, společenská úroveň jednání a vystupování, schopnost zvládat stresové situace, bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty- schopnost samostatné i týmové práce- zodpovědnost a pečlivostVýhodou uchazeče bude:- vysokoškolské vzdělání- řidičský průkaz skupiny B a aktivní řidič- praxe ve veřejné správě - spisová služba, dotace, praxe s elektronickými nástrojiPřihlášky s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 9.12.2021 do 12,00 hodin v zalepené obálce s označením: Neotevírat, Výběrové řízení - referent HSO na adresu (důležité je datum doručení, nikoli odeslání):Městský úřad Svoboda nad Úpouk rukám tajemnice MěÚnáměstí Svornosti 474542 24 Svoboda nad ÚpouDalší informace o průběhu výběrového řízení:Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. V rámci prvního kola výběrového řízení budou posuzovány náležitosti všech přihlášek, jejich úplnost. Pokud přihláška nebude obsahovat veškeré náležitosti a přílohy, nelze přihlášku považovat za úplnou, a uchazeč bude vyzván emailem v přiměřené lhůtě o doplnění. Pokud uchazeč v této lhůtě nedoplní chybějící náležitosti, bude z výběrového řízení vyřazen. Dále bude v rámci tohoto prvního kola posuzováno splnění požadovaných předpokladů a požadavků. Uchazeči, kteří nevyhoví těmto předpokladům a požadavkům budou v tomto kole rovněž vyřazeni.
Referent odboru sociálních služeb a zdravotnictví - sociální pracovník - agenda
Statutární město Jablonec nad Nisou (Úřad práce), Jablonec nad Nisou
Informace o pracovním místě Vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání odpovídající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné pozice výhodou; absolvování zkoušek odborné způsobilosti výhodou; organizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita (práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.Pracovník zajišťuje plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupování nezletilých dětí, preventivní a poradenská činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí..Nabízíme:- perspektivní zaměstnání;- odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek zaměstnavatele na stravování, sick days apod.);- příjemné pracovní prostředí; pružnou pracovní dobu; pět týdnů dovolené.- možnost poskytnutí náborového příspěvku; možnost získání obecního bytu.Kontakt: e-mailemÚplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.
Referenti odboru investičního - investiční referenti na odboru investičním
Město Cheb (Úřad práce), Cheb
Informace o pracovním místě Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa referent/tka odboru investičního - zástup za rodičovskou dovolenou.Druh práce: investiční referent/ka na odboru investičnímPlatová třída: 9 nebo 10 (v závislosti na dosaženém vzdělání)Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností ChebTermín nástupu: 1. 1. 2022 nebo dohodouPracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).Minimální požadavky úřadu:- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou- znalost problematiky projektové přípravy, orientace v projektové dokumentaci- znalost přípravy zadávací dokumentace k investičním záměrům veřejného zadavatele- znalost rozpočtové skladby investičních záměrů ve struktuře položkových rozpočtů- znalost problematiky realizace staveb, zejména vedení stavební dokumentace, kontrola rozpočtů, kontrola harmonogramů- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů- rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů- rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu- organizační a komunikační schopnosti- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).Výhodou:- znalost práce v systému GINIS- řidičské oprávnění skupiny B- praxe v územní samosprávě.Nabízíme:- odborné vedení v adaptačním procesu- pět týdnů dovolené- pružná pracovní doba- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní, společenské akce a zájezdy, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno v rozsahu 3 dnů)- profesní růst a prohlubování znalostí- týmová práce.Výčet dokladů, které je nutno předložit:- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Lhůta pro podání přihlášek: do 3. 12. 2021 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru investičního Ing. Marcely Nečekalové, tel.,Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Referenti odboru investičního - investiční referenti na odboru investičním
Město Cheb (Úřad práce), Cheb
Informace o pracovním místě Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místareferent/tka odboru investičního.Druh práce: investiční referent/ka na odboru investičnímPlatová třída: 9 nebo 10 (v závislosti na dosaženém vzdělání)Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností ChebTermín nástupu: 1. 1. 2022 nebo dohodouPracovní poměr na dobu neurčitouPracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).Minimální požadavky úřadu:- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou- znalost problematiky projektové přípravy, orientace v projektové dokumentaci- znalost přípravy zadávací dokumentace k investičním záměrům veřejného zadavatele- znalost rozpočtové skladby investičních záměrů ve struktuře položkových rozpočtů- znalost problematiky realizace staveb, zejména vedení stavební dokumentace, kontrola rozpočtů, kontrola harmonogramů- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů- rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů- rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu- organizační a komunikační schopnosti- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).Výhodou:- znalost práce v systému GINIS- řidičské oprávnění skupiny B- praxe v územní samosprávě.Nabízíme:- odborné vedení v adaptačním procesu- pět týdnů dovolené- pružná pracovní doba- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní, společenské akce a zájezdy, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno v rozsahu 3 dnů)- profesní růst a prohlubování znalostí- týmová práce.Výčet dokladů, které je nutno předložit:- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Lhůta pro podání přihlášek: do 3. 12. 2021 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru investičního Ing. Marcely Nečekalové, tel.,Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Projektový manažer/Projektová manažerka
Město KYJOV (Úřad práce), Kyjov
Informace o pracovním místě Projektový manažer/projektová manažerka na Odbor rozvoje města Městského úřadu Kyjov.Popis pracovní činnosti: Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotacea přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním čerpání podpory.Platové zařazení: tř. 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Termín nástupu: dohodou po ukončení VŘ - pracovní poměr na dobu neurčitouPředpoklady a požadavky:o předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost, občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)o kvalifikační požadavky:a) SŠ vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 3 let praxe, nebob) VOŠ v oboru stavebnictví, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 3 roky praxe, neboc) VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru stavebním, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 2 roky praxeo zkušenosti v oblasti evropských fondů výhodouo praxe ve veřejné správě výhodouo vysoké pracovní nasazenío znalost práce s PC - Word, Excel, PowerPoint, Interneto umění jednat s lidmi (komunikační dovednosti)o ochota dále se vzdělávato řidičské oprávnění skupiny BPožadované doklady:o Přihláška do výběrového řízení (ke stažení na stránkách města v sekci Volná místa)o Strukturovaný životopiso Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)o Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníNabízíme:o pružnou pracovní dobuo 5 týdnů dovolené, 4 hrazené sick dayso příspěvek na stravovánío příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištěnío příspěvky na kulturní akceObálku s výše uvedenými doklady označenou slovy "Výběrové řízení - projektový manažer/ka- NEOTVÍRAT" doručte na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Kyjov, Personální útvar, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené nejpozději do 8. 12. 2021 do 17:00 hod. Další informace podá vedoucí odboru rozvoje města pan Roman Pekárek - tel.: nebo personalistka úřadu Mgr. Pavlína Luklová - tel:.Tajemník MěÚ Kyjov si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.
REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ - 9. platová třída
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené cca 3 roky.Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou; základní přehled o trestním a přestupkovém právu, o fungování justice a veřejné správy; dobrá úroveň komunikačních schopností, zejména při kontaktu s problémovými klienty; samostatnost, schopnost zvládat stresové situace, uživatelská znalost práce s PC (MS Office). Uvítáme praxi při výkonu správních činností, v právní oblasti nebo ve veřejné správě (není podmínkou). Místo je vhodné též pro osoby se zdravotním postižením splňující uvedené požadavky. Pracovní náplň - na úřední desce na www.liberec.czZaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
REFERENT/KA oddělení správy sportovních objektů
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru, nejlépe se zaměřením na stavebnictví; dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office), řidičský průkaz skupiny B; velmi dobrá znalost a orientace ve výkresové dokumentaci, stavebních rozpočtech a cenících. Uvítáme základní přehled o právních předpisech z oblasti veřejného stavebního práva, znalost administrativní a technické přípravy.Pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, následně na dobu neurčitou.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ - 10. platová třída
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Vysokoškolské, případně i vyšší odborné vzdělání; základní přehled o trestním a přestupkovém právu, znalost fungování justice a veřejné správy; dobrá úroveň komunikačních schopností, zejména při kontaktu s problémovými klienty; samostatnost, schopnost zvládat stresové situace, uživatelská znalost práce s PC (MS Office). Uvítáme praxi při výkonu správních činností, v právní oblasti nebo ve veřejné správě (není podmínkou). Místo je vhodné též pro osoby se zdravotním postižením splňující uvedené požadavky. Pracovní náplň - na úřední desce na www.liberec.czZaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku (účetní)
Statutární město Ostrava (Úřad práce), Ostrava
Informace o pracovním místě 1. kontakt telefonicky od 7:00 hodin, e-mailem, osobně v 9:00 hodin. Tel.:, e-mail:Tajemník Úřadu městského obvodu Hošťálkovice oznamuje nabídku na obsazení volného pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Hošťálkovice.Druh práce: Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetkuCharakteristika vykonávané práce:Pracovník na úseku financí, rozpočtu a evidence majetku zajišťuje v rámci samostatné působnosti v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úseku financování, účetnictví a pohybu majetku, všech příjmů a výdajů hospodaření ve vztahu ke státnímu a městskému rozpočtu. Aktualizuje upravený rozpočet městského obvodu, vč. elektronického zpracování v IS GINIS, zpracovává finanční vypořádání městského obvodu s rozpočtem statutárního města Ostravy, organizuje vedení účetnictví městského obvodu podle platné účtové osnovy, evidenci nemovitého majetku v IS GINIS (přírůstky a úbytky za účetní období), zabezpečuje práce při kontrole zjištěných stavů majetku, pohledávek a závazků s účetní evidencí v rámci inventarizace.Doplňující informace:Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava, Rynky 277, Ostrava-HošťálkoviceDoba, na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitáPředpoklady pro vznik pracovního poměru:- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnost- ovládání jednacího jazyka- dosažení věku 18 letKvalifikační předpoklady:- dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou ekonomického směruJiné požadavky:- všeobecný přehled o ustanovení zákonů:- č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků- č. 563/1991 Sb., o účetnictví- č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě- orientace v Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č.14/2013, Statut města Ostravy- výhodou zkouška dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celkůPředpokládaný vznik pracovního poměru: 1.1.2022Platová třída: 10. platová třída dle délky uznané praxe (21 260 - 31 240 Kč)druhu práce: Nařízení vlády č. 300/2019 Sb.Benefity: stravenky, sociální fond, čtvrtletní prémie
Projektový manažer/Projektová manažerka
Město KYJOV, Kyjov
Odpovědět na inzerátProjektový manažer/Projektová manažerkaKyjovProjektový manažer/projektová manažerka na Odbor rozvoje města Městského úřadu Kyjov.Popis pracovní činnosti: Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním čerpání podpory.Platové zařazení: tř. 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Termín nástupu: dohodou po ukončení VŘ - pracovní poměr na dobu neurčitouPředpoklady a požadavky:opředpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost, občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)okvalifikační požadavky: a)SŠ vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 3 let praxe, nebob)VOŠ v oboru stavebnictví, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 3 roky praxe, neboc)VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru stavebním, ekonomickém nebo regionálním rozvoji a min. 2 roky praxeozkušenosti v oblasti evropských fondů výhodouopraxe ve veřejné správě výhodou ovysoké pracovní nasazeníoznalost práce s PC - Word, Excel, PowerPoint, Internetoumění jednat s lidmi (komunikační dovednosti)oochota dále se vzdělávatořidičské oprávnění skupiny B Požadované doklady: oPřihláška do výběrového řízení (ke stažení na stránkách města v sekci Volná místa)oStrukturovaný životopis oVýpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)oOvěřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníNabízíme:opružnou pracovní dobuo5 týdnů dovolené, 4 hrazené sick daysopříspěvek na stravování opříspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištěníopříspěvky na kulturní akceObálku s výše uvedenými doklady označenou slovy "Výběrové řízení - projektový manažer/ka - NEOTVÍRAT" doručte na podatelnu úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Kyjov, Personální útvar, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené nejpozději do 8. 12. 2021 do 17:00 hod. Další informace podá vedoucí odboru rozvoje města pan Roman Pekárek - tel.: 518 697 497 nebo personalistka úřadu Mgr. Pavlína Luklová - tel: 518 697 414.Tajemník MěÚ Kyjov si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.
Vedoucí oddělení informatiky odboru kancelář úřadu Městského úřadu Králíky
Město Králíky, Králíky
Odpovědět na inzerátVedoucí oddělení informatiky odboru kancelář úřadu Městského úřadu KrálíkyKrálíkyVŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.kraliky.eu Termín nástupu: 01.01.2022, případně dle dohodyNÁPLŇ PRÁCE:- řízení oddělení a plnění úkolů vedoucí/ho oddělení dle Organizačního řádu Městského úřadu Králíky (dále jen MěÚ);- zajištění bezproblémového chodu technických a programových prostředků a internetových služeb na MěÚ včetně provozu datového centra MěÚ a administrace telefonní ústředny MěÚ;- metodická a odborná pomoc zaměstnancům MěÚ v rámci ICT (SW, HW, služební mobilní telefony);- správa technických a programových prostředků (HW, SW) v rámci MěÚ a u příspěvkových organizací a obchodní společnosti města;- podpora uživatelů (MS Office, MS Windows);- rozvoj informačních systémů včetně tvorby a aktualizace související dokumentace upravující provoz ICT MěÚ;- realizace výběrových řízení na HW a SW v souladu s vnitřní směrnicí o zásadách pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;- evidence a aktualizace uzavřených smluv na ICT služby;- spolupráce s vedením města na koncepčních záležitostech - www stránky města Králíky, propagace města Králíky na webových portálech, elektronické úřední desce;- metodické vedení uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně testování a prověřování;- tvorba bezpečnostní strategie.POŽADAVKY:- dosažené vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání a praxe 5 let v oboru informatiky nebo ukončené vysokoškolské vzdělání zaměřené na informatiku;- výborná znalost operačních systémů na platformě Microsoft (vč. serverových), databázových systémů (MS SQL), hardwaru, PC sítí (aktivní, pasivní prvky), síťové protokoly;- praxe a zkušenosti se správou počítačových sítí výhodou;- praxe ve veřejné správě, zejména v oblasti ICT, výhodou;- znalost anglického jazyka (min. na úrovni čtení technické dokumentace) výhodou;- velmi dobrá schopnost vstřícného jednání s lidmi a komunikace;- základní orientaci v následujících právních předpisech: zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12.3. 2019, o zpracování osobních údajů v platném znění; vyhláška č. 82/2018 Sb., ze dne 21.5.2018, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) zákon č. 297/2016 Sb., ze dne 24.8. 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění; zákon č. 181/2014 Sb., ze dne 23.7.2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v platném znění; zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění; zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění;- řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla.UVÍTÁME: zkušenosti s vedením kolektivu, praxi ve veřejné správě, zkušenosti v oblasti digitalizace analogových dokumentů, zkušenosti s informačními systémy spisové služby, smysl pro týmovou spolupráciNABÍZÍME: osobní příplatek dle kvality odváděné práce, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, příspěvek na stravování a další benefity, dva dny placeného indispozičního volna (tzv. sick days), pětitýdenní dovolenou.Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, ochota se dále vzdělávat, dobrý zdravotní stav, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat.Písemné přihlášky doručte (poštou, osobně) do 2. prosince 2021 12:00 hodin na adresu:Tajemník MěÚ Králíky, Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 KrálíkyObálku označte: "Neotvírat - výběrové řízení - INFO"
ARCHIVÁŘ/ ARCHIVÁŘKA odboru Stavební úřad
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec
Odpovědět na inzerátARCHIVÁŘ/ ARCHIVÁŘKA odboru Stavební úřadLiberecMinimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe stavebního (technického) zaměření; orientace v právních předpisech v oblasti archívnictví a spisové služby; dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; uživatelská znalost práce s PC (MS Office, e-spis apod.). Uvítáme praxi v oblasti archívnictví, v administrativě ve stavebnictví a ve veřejné správě. Popis práce: komplexně zajišťuje provoz ústřední spisovny (hlavní archiv Stavebního úřadu) a pro potřeby Stavebního úřadu též obsluhuje kopírovací a skenovací stroj.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 10.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
MATRIKÁŘ/ MATRIKÁŘKA odboru správního a živnostenského
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec
Odpovědět na inzerátMATRIKÁŘ/ MATRIKÁŘKA odboru správního a živnostenskéhoLiberecMinimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe se zaměřením na veřejnou správu; perfektní zvládnutí jednacího jazyka, vynikající písemný projev; časová flexibilita (pouze plný pracovní úvazek); vysoká úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, e-spisová služba); aktivní znalost německého jazyka. Uvítáme praxi ve veřejné správě, orientaci ve správním řízení a v příslušných zákonných normách. Popis práce - výkon správních aktů podle zákona, vedení matričních knih a sbírek listin, vydávání výpisů z matričních knih, sepisování zápisů o určení otcovství, evidence a vyúčtování správních poplatků. Plnění úkolů spojených s organizací voleb, referend a sčítání lidu, bytů a domů v Liberci.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 14.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
ARCHIVÁŘ/ ARCHIVÁŘKA odboru Stavební úřad
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe stavebního (technického) zaměření; orientace v právních předpisech v oblasti archívnictví a spisové služby; dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; uživatelská znalost práce s PC (MS Office, e-spis apod.). Uvítáme praxi v oblasti archívnictví, v administrativě ve stavebnictví a ve veřejné správě. Popis práce: komplexně zajišťuje provoz ústřední spisovny (hlavní archiv Stavebního úřadu) a pro potřeby Stavebního úřadu též obsluhuje kopírovací a skenovací stroj.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 10.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
MATRIKÁŘ/ MATRIKÁŘKA odboru správního a živnostenského
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe se zaměřením na veřejnou správu; perfektní zvládnutí jednacího jazyka, vynikající písemný projev; časová flexibilita (pouze plný pracovní úvazek); vysoká úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, e-spisová služba); aktivní znalost německého jazyka. Uvítáme praxi ve veřejné správě, orientaci ve správním řízení a v příslušných zákonných normách. Popis práce - výkon správních aktů podle zákona, vedení matričních knih a sbírek listin, vydávání výpisů z matričních knih, sepisování zápisů o určení otcovství, evidence a vyúčtování správních poplatků. Plnění úkolů spojených s organizací voleb, referend a sčítání lidu, bytů a domů v Liberci.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 14.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
Referent/ka odboru výstavby - 3 prac. pozice
Městská část Praha 3, Praha
Odpovědět na inzerátReferent/ka odboru výstavby - 3 prac. pozicePrahaPopisOznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 30. 11. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místareferent/referentka odboru výstavby (3 pracovní pozice) s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnostDalší požadavky:požadované vzdělání:a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, neboc) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek,požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.Hlavní náplň práce: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku územního rozhodování, územní řízení a vydávání rozhodnutí o umístění stavby, povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankce včetně poradenské činnosti atd.Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD.Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:1) Elektronická podobaa) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.2) Listinná podobaPřihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození,- státní příslušnost,- místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je třeba doložit:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV“Nabídky zasílejte nejpozději do 28. 12. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezdTelefon 222 116 236 Ing. Bc. Rudolf Zahradníktajemník Úřadu městské částiVyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Úředníci - referenti oddělení místního hospodářství odboru správy majetku
Město Cheb (Úřad práce), Cheb
Informace o pracovním místě Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa - úředníci - referenti oddělení místního hospodářství odboru správy majetku.Druh práce: úředníci - referenti oddělení místního hospodářství se zaměřením na komplexní řešení správy, údržby a oprav veřejného osvětlení, autobusových zastávek, provozování MHD, útulku pro opuštěné psy a dalších administrativních činnostíPlatová třída: 9 nebo 10 podle stupně dosaženého vzděláníMísto výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností ChebPředpokládaný termín nástupu: 20.12.2021 nebo dle dohodyPracovní poměr na dobu neurčitouPracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h - pružná pracovní doba, Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h - pružná pracovní doba.Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,- věk minimálně 18 let,- způsobilost k právním úkonům,- bezúhonnost,- ovládání jednacího jazyka.Minimální požadavky úřadu:- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (vzdělání stavebního směru výhodou);- dobré komunikační schopnosti,- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,- rámcová znalost občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění,- rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,- dobrá uživatelská znalost práce s PC (stolního i notebooku), Word, Excel, Internet,- řidičské oprávnění skupiny B.Výhodou- praxe v územní samosprávě nebo státní správě se zaměřením na správu komunikací a jejich příslušenství,- znalost anglického nebo německého jazyka.Nabízíme- odborné vedení v adaptačním procesu,- pět týdnů dovolené,- pružná pracovní doba,- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní a společenské akce, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno v rozsahu 3 pracovních dnů),- možnost získání služebního bytu.Výčet dokladů, které je nutné předložit:- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách http://www.cheb.cz/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/d-837947/p1=56252),- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Lhůta pro podání přihlášek: do 13. prosince 2021 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.Bližší informace o pracovní místě poskytne vedoucí odboru správy majetku Ing. Pavel Vančo, tel., e-mail:Výběrové řízení proběhne dne 14. prosince 2021 od 9:30 hodin v budově Městského úřadu Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, kancelář vedoucího odboru správy majetku č. 50 A.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.