Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Kanalizace v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Kanalizace v "

18 267 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Kanalizace v "

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Kanalizace v .

Porovnání průměrného platu pro dotaz „Kanalizace“ v s hlavními městy země

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf porovnává průměrný plat za dotaz „Kanalizace“ s průměrným platem v administrativních centrech za poslední měsíc.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Provoz brusného stroje je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 35000 Kč. Na druhém místě je Plánovač výroby s platem 35000 Kč, a třetím místě je Pracovníka z plechu s platem 30000 Kč.

Doporučená volná místa

Projektant / ka vodohospodářských staveb
, Praha
Odpovědět na inzerátProjektant / ka vodohospodářských stavebPrahaStudie a projekty odvodnění silnic, dálnic, městských komunikací a železničních stavebStudie a projekty odkanalizování a zásobení pitnou vodou městské a dopravní infrastrukturyRekonstrukce a novostavby veřejných inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody)Vypracování odborných posudků a expertizVýkon autorského dozoru Nabídka: Stabilní zázemí renomované společnosti s dlouholetou tradicíOdpovídající platové ohodnocení, závislé na dosažených výsledcíchZajímavou samostatnou a zodpovědnou práci při řešení velkých dopravních stavebProfesní růst, průběžné vzdělávání, účast na odborných konferencíchZkušený týmPracoviště vybavené moderní výpočetní technikouMožnost dalšího odborného a jazykového vzděláváníSociální výhody (týden dovolené navíc, výhodné stravování, penzijní a životní připojištění)Pružnou pracovní dobu Požadavky: Vzdělání VŠ stavebního směruPraxe na obdobné poziciZnalost MicroStation/AutoCADMS Office podmínkouOdpovědnost a preciznostSchopnost práce v týmu, ale i samostatněSchopnost práce na úkolech s dlouhodobými termínyŘidičský průkaz skupiny BPříjemné a profesionální vystupováníOrientace v silniční problematice nutnáOrientace v problematice dopravního inženýrství - výhodouZnalost jazyků – výhodouAutorizace v oboru dopravních staveb - výhodou
Instalatér
Svoboda Press s.r.o., Praha
- montáž a údržba sítí pro zásobování vody- kontrola vnitřní kanalizace a její rozvod- tlakové zkoušky - preventivní kontroly a opravy- evidence technických dat
Řidič combi vozu na čištění kanalizací
VODA CZ SERVICE s.r.o. (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Co budete dělatDojedete na místo - nasajete, vyčistíte - odvezete - vyprázdníte. Práce v okolí, odpoledne jste doma.Co požadujemeŘidičský průkaz sk. C + E, profesní průkaz, platné psychotesty.Praxe s řízením nákladního automobilu nejméně 2 roky.Umět zabrat a ochotu učit se.Neleknout se práce s odpadní vodou!Výhodou jeřábnické zkoušky na manipulaci s hydraulickou rukou nebo řidičský průkaz sk. TZaměstnanecké výhody:Zaměstnání na dobu určitou, s následující smlouvou přechod na dobu neurčitou.Uplatnění ve stabilní a rozvíjející se společnosti.Širokou škálu benefitů - rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, stravenky, měsíčně příspěvek na důchodové/životní spoření, příspěvek 5-15 tisíc na rekreaci, sport a kulturu, pátý týden dovolené, služební telefon.Moderní vybavení k práci.
Referent/ka odboru výstavby - vodoprávní úřad
Městská část Praha 3, Praha
Odpovědět na inzerátReferent/ka odboru výstavby - vodoprávní úřadPrahaPopisOznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 1. 12. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místareferent/referentka odboru výstavby (výkon vodoprávního úřadu) s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnostDalší požadavkypožadované vzdělání:a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, neboc) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.Hlavní náplň práce:výkon státní správy ve smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a to:- provádí povolování staveb vodních děl, změn staveb a udržovacích prací, vodních děl, kontroluje oprávnění k projektové činnosti,- vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do veřejné kanalizace.Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD, možnost služebního bytu.Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:1) Elektronická podobaa) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.2) Listinná podobaPřihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození,- státní příslušnost,- místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je třeba doložit:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV, vodoprávní úřad“Nabídky zasílejte nejpozději do 28. 12. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezdTelefon 222 116 236 Ing. Bc. Rudolf Zahradníktajemník Úřadu městské částiVyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.