Zadejte pozici

Přehled statistiky platů v sektoru "Věda a Výzkum v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů v sektoru "Věda a Výzkum v "

29 314 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru "Věda a Výzkum" v posledních 12 měsicích v

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd v .

Distribuce pracovních míst v odvětví "Věda a Výzkum" z

Měna: CZK
Jak je vidět z grafu, v se největší počet pracovních míst v odvětví Věda a Výzkum objevil v . Na druhém místě je Semily, a na třetím místě je Česká Lípa.

Doporučená volná místa

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE FYZIKY
Technická univerzita v Liberci, Liberec
CHARAKTER: vzdělávací činnost - výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, řešení teoretických a experimentálních úkolů v oblasti didaktiky fyziky, sebevzdělávací a publikační aktivity. DOVEDNOSTI: dobré znalosti ve fyzice a didaktice fyziky, zájem o výzkumnou práci v didaktice fyziky, zájem o výuku fyziky a didaktiky fyziky, schopnost týmové práce. VZDĚLÁNÍ: VŠ vzdělání, vědecká hodnost Ph.D. v didaktice fyziky pro pozici odborného asistenta, VŠ vzdělání a zahájené Ph.D. studium v didaktice fyziky ke dni přijetí do pracovního poměru pro pozici asistenta. PRAC. POMĚR: 100% úv., příp. dle dohody (min. 40% úv.), prac. sml. -na dobu určitou do 31.12.2023, další prodloužení po dohodě. NÁSTUP: únor 2022/dle dohody, mzd. zařazení A2/A3 dle vnitř. mzd. předpisu.Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízeníK přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty: stručný životopis, stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných odborných prací s příp. ohlasy, doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předch. pracoviště. Přihlášku doručte e-mailem (volnamista@tul.cz) nebo poštou nejpozději do 21.11.2021. Výběr. řízení je od 29.9.2021 zveřejněno na úřední desce TUL (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/).
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - DATA/REPORTING ANALYST ODDĚLENÍ MODELOVÁNÍ PROCESŮ A UMĚLÉ INTELIGENCE
Technická univerzita v Liberci, Liberec
CHARAKTERISTIKA: Zpracování datové analýzy, navrhování a vytváření dashboardů a celé reportingové sady, příprava datasetů pro data science, tvorba datových modelů, navrhování architektury datových toků, budování a správa ETL pipelines. DOVEDNOSTI: Schopnost dobře porozumět datům a podle potřeby je transformovat, vizualizovat, hledat v nich trendy a souvislosti, interpretovat je, porozumění SQL, zkušenosti s datovým modelováním (UML), praktické zkušenosti s jedním z nástrojů pro přípravu reportů (Power BI, Tableau, Qlik), chuť učit se nové přístupy a zájem přenášet je do svého řešení, aktivní znalost anglického jazyka, schopnost samostatně komunikovat s klientem a prezentovat výstupy ústní i písemnou formou, vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů, spolehlivost v dodržování stanovených termínů, flexibilita a odpovědnost. VZDĚLÁNÍ: ukončené SŠ vzdělání ideálně v příslušném oboru. PRAC. POMĚR: min. 100% úvazek, příp. dle dohody, prac. smlouva - doba určitá do 31.12.2022 s možností prodloužení. NÁSTUP: ihned/dle dohody. MZDOVÉ ZAŘAZENÍ: mzd. tř. B4-B6 dle Vnitřního mzdového předpisu a dosaženého vzdělání, možnost motivačního a výkonnostního příplatku, možnost mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance.Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení.Přihlášku se strukturovaným životopisem s dosavadní činností a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zašlete e-mailem nebo poštou na uvedenou adresu do 30.11.2021. Volné místo je od 19.10.2021 zveřejněno na úřední desce TUL.
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - (GEO) MIKROBIOLOG SE
Technická univerzita v Liberci (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě CHARAKTERISTIKA: Specialista na problematiku geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť, Specialista na in-situ experimenty v podzemí. DOVEDNOSTI: VŠ biologického či geologického směru (ideálně geomikrobiologie, geologie, geochemie, atd.), schopnost analyzovat a sumarizovat data a prezentovat vědecké výsledky ústní a písemnou formou v českém i anglickém jazyce, vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů, schopnost řešit technické zabezpečení experimentů výhodou, schopnost systematické práce, spolehlivost v dodržování stanovených termínů, smysl pro zodpovědnost a týmovou práci, časová flexibilita, samostatnost, komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B, znalost českého a anglického jazyka úrovně B2 slovem i písmem umožňující profesionální práci. VZDĚLÁNÍ: ukončené bakalářské nebo magisterské studium přírodovědného směru, obor biologie nebo geologie (případně geochemie, geomikrobiologie, atp.). NÁPLŇ PRÁCE: práce v podzemní laboratoři: odběry podzemních vod, měření geochemických parametrů, odběry vzorků bentonitů, práce k molekulárně-genetické a mikrobiologické laboratoři (molekulárně genetické analýzy), práce s fluorescenčním mikroskopem (obrazová analýza), vyhodnocení získaných dat, návrh a příprava dílčích experimentů, projektová příprava, práce s literaturou, rešeršní práce, psaní zpráv a publikací. PRAC. POMĚR: úvazek 100 %, případně dle dohody, pracovní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2022 s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL. NÁSTUP: 1.12.2021/dle dohody. MZDOVÉ ZAŘAZENÍ: minimální měsíční tarifní mzda při 100%: 30 000,- Kč. Možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance, mzdová třída B) dle Vnitřního mzdového předpisu, dosaženého vzdělání a praxe. K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto dokumenty: a) strukturovaný životopis, b) stručná charakteristika dosavadní činnosti, c) doklady o ukončeném vzdělání, d) znalost českého a anglického jazyka slovem a písmem bude u nerodilých mluvčích ověřena při ústním pohovoru.Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení.Přihlášku s doklady zašlete e-mailem nebo poštou na uvedenou adresu do 30.11.2021. Volné místo je od 19.10.2021 zveřejněno na úřední desce TUL.
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - DATA SCIENTIST ODDĚLENÍ MODELOVÁNÍ PROCESŮ A UMĚLÉ INTELIGENCE
Technická univerzita v Liberci, Liberec
CHARAKTERISTIKA: Analýza a hledání závislostí v datech konkrétních zákazníků, provádění transformace dat a tvorba souvisejících programů (skriptování), návrh a vývoj machine learning modelů, analýza, návrh a implementace řešení pro komerční zákazníky, spolupráce s kolegy a neustálý rozvoj. DOVEDNOSTI: Znalost matematických a pravděpodobnostních modelů, matematické statistiky a ekonometrie, orientaci v programování a vytváření machine learning modelů, schopnost dobře porozumět datům a podle potřeby je transformovat, vizualizovat a interpretovat, schopnost samostatně komunikovat s klientem a prezentovat výstupy ústní i písemnou formou, aktivní znalost anglického jazyka, vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů, spolehlivost v dodržování stanovených termínů, flexibilita a odpovědnost. VZDĚLÁNÍ: ukončené SŠ vzdělání ideálně v příslušném oboru. PRAC. POMĚR: min. 100% úvazek, příp. dle dohody, prac. smlouva - doba určitá do 31.12.2022 s možností prodloužení.Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení. NÁSTUP: ihned/dle dohody. MZDOVÉ ZAŘAZENÍ: mzd. tř. B4-B6 dle Vnitřního mzdového předpisu a dosaženého vzdělání, možnost motivačního a výkonnostního příplatku, možnost mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance. Přihlášku se strukturovaným životopisem s dosavadní činností a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zašlete e-mailem nebo poštou na uvedenou adresu do 30.11.2021. Volné místo je od 19.10.2021 zveřejněno na úřední desce TUL.
Pracovník v sociálních službách - metodik sociálních služeb
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace (Úřad práce), Semily
Informace o pracovním místě Požadujeme morální bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, rozhodnost, zodpovědnost, ochotu učit se nové věci, schopnost pracovat v týmu, schopnost empatie, kladný vztah k osobám s postižením, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz skupiny B.Znalost standardů kvality v sociálních službách, znalost zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů.Požadujeme vzdělání zaměřené na sociální práci nebo speciální pedagogiku, praxi v sociálních službách alespoň 5 let.možnost stravováníkontakt: e-mailem, osobně Benešov u Semil č.p. 180, 6.00 - 14.30 hod., telefonicky v pracovní dny pondělí až pátek 6.00 - 14.30 hod.
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT
Technická univerzita v Liberci (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě CHARAKTER: pedagogická činnost-přednášky a vedení seminářů, zkoušení, vedení kvalifikačních prací, tvorba výukových materiálů a studijních elektronických opor, vědecko-výzkumná a publikační činnost, realizace projektů a práce na projektech dle definovaných cílů, sebevzdělávací aktivity. VZDĚLÁNÍ: VŠ vzdělání, odbornost v oboru ošetřovatelství, zdravotnické záchranářství, v klinických oborech medicíny a farmakologie, praxe v oboru 3 až 5 let, pro pozici Asistent: zahájené Ph.D. studium v jednom z uvedených oborů, pro pozici Odborný asistent: vědecká hodnost Ph.D. či CSc. v jednom z uvedených oborů. DOVEDNOSTI: pedagogické a odborné dovednosti v daném oboru, vědecká kreativita a práce v týmu, samostatné vedení výzkumu, praxe ve výzkumných a vědeckých aktivitách, zkušenosti s publikací výsledků v impaktovaných časopisech, znalost AJ. PRAC. POMĚR: výše úvazek dle dohody, prac. sml. - na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení. NÁSTUP: leden 2022/dle dohody, mzd. zařazení A3 nebo A2 dle vnitř. mzd. předpisu TUL v návaznosti na pozici a odbornou praxi (asistent A2 - Mgr + studium v doktorském stud. programu, odborný asistent A3 - CSc., Ph.D.).Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení.K přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty: stručný životopis, stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti, doklady o ukončeném vzdělání, doklady o odborné způsobilosti, příp. hodnocení z předch. pracoviště. Přihlášku doručte e-mailem nebo poštou nejpozději do 5.12.2021. Výběr. řízení je od 5.11.2021 zveřejněno na úřední desce TUL (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/).
KOORDINÁTOR-METODIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Výběrové řízení na obsazení služebního místa koordinátor-metodik ve služební hodnosti vrchní komisařSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek ekonomiky Oddělení finančníMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 08* minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programuZákonné požadavky na volné služební místo:* Zaměření vzdělání:Ekonomickénebo PrávníNárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* příplatek za vedení, rozpětí 1.000 Kč až 1.500 Kč* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-112/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel.
KOORDINÁTOR-METODIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec
Odpovědět na inzerátKOORDINÁTOR-METODIKLiberecVýběrové řízení na obsazení služebního místa koordinátor-metodik ve služební hodnosti vrchní komisařSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek ekonomiky Oddělení finančníMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 08* minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programuZákonné požadavky na volné služební místo:* Zaměření vzdělání:Ekonomickénebo PrávníNárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* příplatek za vedení, rozpětí 1.000 Kč až 1.500 Kč* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-112/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel. 950470032
Provozní chemik - operátor
, Liberec
Odpovědět na inzerátProvozní chemik - operátorLiberecPro našeho významného klienta s jedinečným zaměřením v oblasti pohonných hmot z obnovitelných zdrojů hledáme kolegu do výrobního procesu.NÁPLŇ PRÁCE: * Sledování a řízení technologického procesu * Obsluha pomocí řídícího systému z velína * Fyzická kontrola stavu technologie * Zápis předepsaných údajů a hodnot * Běžnou údržbu dle technologických předpisů * Proaktivní přístup k výrobě, vyvíjí aktivní činnost spolupráce Nabídka: * Práci na hlavní pracovní poměr * Práci v moderním chemickém provozu * Profesní růst * 5 týdnů dovolené + 3 sick day * Zaměstnanecké výhody PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁSTUP IHNED!!! Požadavky: * SOU/SOŠ technického směru (chemická, strojní atd.) s maturitou * Znalost technologických linek a velínů v chemickém či potravinářském průmyslu výhodou * Uživatelskou znalost práce na PC * Ochotu pracovat na směny (nepřetržitý provoz)