Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Úředník v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Úředník v "

22 130 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Úředník v "

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Úředník v .

Porovnání průměrného platu pro dotaz „Úředník“ v s hlavními městy země

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf porovnává průměrný plat za dotaz „Úředník“ s průměrným platem v administrativních centrech za poslední měsíc.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Produktový manažer je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 38333 Kč. Na druhém místě je Dozorce s platem 36250 Kč, a třetím místě je Tajemník s platem 34000 Kč.

Doporučená volná místa

Úředníci ve skladech
Turkul s.r.o. (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Tel:
Ostatní úředníci jinde neuvedení
Obec Šestajovice (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Nástup možný i dle dohody.
Vedoucí Odboru sociálních agend
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Praha
Odpovědět na inzerátVedoucí Odboru sociálních agendPrahaKontakt: tel.: 257 111 815, e-mail: petr.janecek@mc-zbraslav.czUpřesňující informace:Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - koordinace sociální práce na území MČ Praha-Zbraslav, řízení a koordinace pečovatelské služby a agendy opatrovnictví. Vedení, kontrola a hodnocení sociálních činností, vytváření a spolupráce na sociálních projektech. Vytváření a plnění koncepčních dokumentů pro sociální oblastZaměst.výhody:Stravenky, příspěvek na dopravu a na dovolenou, sick day, odměny.
Vedoucí Odboru sociálních agend
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Kontakt: tel.:, e-mail:Upřesňující informace:Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - koordinace sociální práce na území MČ Praha-Zbraslav, řízení a koordinace pečovatelské služby a agendy opatrovnictví. Vedení, kontrola a hodnocení sociálních činností, vytváření a spolupráce na sociálních projektech. Vytváření a plnění koncepčních dokumentů pro sociální oblastZaměst.výhody:Stravenky, příspěvek na dopravu a na dovolenou, sick day, odměny.
Referent/ka odboru výstavby - 3 prac. pozice
Městská část Praha 3, Praha
Odpovědět na inzerátReferent/ka odboru výstavby - 3 prac. pozicePrahaPopisOznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 30. 11. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místareferent/referentka odboru výstavby (3 pracovní pozice) s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnostDalší požadavky:požadované vzdělání:a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, neboc) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek,požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.Hlavní náplň práce: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku územního rozhodování, územní řízení a vydávání rozhodnutí o umístění stavby, povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankce včetně poradenské činnosti atd.Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD.Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:1) Elektronická podobaa) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.2) Listinná podobaPřihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození,- státní příslušnost,- místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je třeba doložit:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV“Nabídky zasílejte nejpozději do 28. 12. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezdTelefon 222 116 236 Ing. Bc. Rudolf Zahradníktajemník Úřadu městské částiVyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka
, Praha
Odpovědět na inzerátRozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářkaPraha•metodické řízení městských částí a příspěvkových organizací (školy a školská zařízení) zřizovaných městskými částmi v oblasti rozpočtových prací•přebírání strojního zpracování schváleného rozpočtu a měsíčních dat o úpravách rozpočtu od městských částí a příspěvkových organizací, kontrola a řešení případných nedostatků •realizace rozpočtových opatření ve vztahu k městským částem a kontrola jejich vazeb na rozpočtová opatření u vlastního hl. města Prahy •úpravy rozpočtů příspěvkových organizací ve vazbě na schválené úpravy rozpočtu •měsíční kontrola finančních prostředků poskytovaných příspěvkovým organizacím z hlediska rozpočtového krytí•samostatné zpracovávání odborných stanovisek pro městské části, vztahujících se k problematice jejich financování•samostatné zpracovávání materiálů pro orgány hl. města Prahy •čtvrtletní zpracovávání výsledků hospodaření za městské části, které slouží jako podklad pro souhrnný předklad výsledků hospodaření za městské části 1 – 57 pro orgány města•čtvrtletní zpracovávání dílčích výsledků hospodaření za organizace zřizované městskými částmi, které jsou součástí komplexní zprávy za kapitolu školství v rámci celkového rozboru hospodaření předkládaného orgánům města•kontrola finančního vypořádání za městské části a jimi zřizované příspěvkové organizace v oblasti školství s rozpočtem hl. města Prahy •kontrola vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu městskými částmi a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi v oblasti školství•zajišťování přehledů pro orgány MHMP o rozpočtových opatřeních ve vztahu k městským částem Nabídka: Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu. •platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10, struktura platu: základní plat (21.260 Kč až 31.240 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 15.620 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků•pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna •podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink •pracoviště v centru Prahy•benefitový systém Cafeteria•příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka) •příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty •příspěvek na penzijní připojištění•příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,•podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod•možnost přidělení služebního bytuZákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html).Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 20. prosince 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky. Požadavky: •vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání•znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění•znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, vše v platném znění•znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)•komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu•pečlivost, přesnost, smysl pro zodpovědnost Vítána•praxe ve financování samosprávného celku a příspěvkových organizací v oblasti rozpočtových prací•odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)Poznámka: Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.
Úředníci cestovních kanceláří a agentur
VEDI TOURGROUP s.r.o. (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Kontakt:e-mail:Upřesňující informace:řidičský průkaz sk. B, ruský, anglický jazyk, komunikativní znalosti, interluk, dobrý zdravotní stav, pracovat o víkendu a svátcích.
Právník/právnička odboru kancelář úřadu (ref. oddělení právního a VZ)
Městská část Praha 3, Praha
Odpovědět na inzerátPrávník/právnička odboru kancelář úřadu (ref. oddělení právního a VZ)PrahaPopisOznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem Úřadu městské části vyhlašuje dne 29. 11. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místaprávník/právnička odboru kancelář úřadu (referent/ka oddělení právního a veřejných zakázek)s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 11 (v rozmezí od 22 980,--Kč až 33 790,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 33 790,--Kč. Nástup dohodou. Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: - fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnost Další požadavky:požadované vzdělání: vysokoškolské právního směru,požadovaná praxe: praxe v oboru a v oblasti veřejných zakázek výhodou, požadované znalosti: důkladné znalosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, orientace v prostředí veřejné správy, velmi dobrá znalost práce na PC, další dovednosti, schopnosti: organizační, koordinační a komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, nezávislost, samostatnost, morální zásadovost, psychická odolnost. Hlavní náplň práce: zpracování právních stanovisek a jiných právních dokumentů, poskytování právního servisu a metodické řízení odborů ÚMČ, příprava a posuzování smluv a jiných dokumentů s právním významem, koordinace všech druhů veřejných zakázek dle zákona - vytváření zadávacích podmínek, informování dodavatele o svých záměrech, zveřejňování, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, atd. Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, služební byt v rámci Pravidel podporovaného bydlení v Praze 3 (Informace pro zájemce o byt | Praha 3). Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:1) Elektronická podobaa) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.2) Listinná podobaPřihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození,- státní příslušnost,- místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je třeba doložit:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – právník odboru kancelář úřadu “Nabídky zasílejte nejpozději do 28. 12. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.Informace: Bc. Petra Nýčová, vedoucí oddělení personální práce a mezdTelefon 222 116 235 Ing. Bc. Rudolf Zahradníktajemník Úřadu městské částiVyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Referent/ka odboru výstavby - vodoprávní úřad
Městská část Praha 3, Praha
Odpovědět na inzerátReferent/ka odboru výstavby - vodoprávní úřadPrahaPopisOznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 1. 12. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místareferent/referentka odboru výstavby (výkon vodoprávního úřadu) s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:- fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnostDalší požadavkypožadované vzdělání:a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, neboc) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.Hlavní náplň práce:výkon státní správy ve smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a to:- provádí povolování staveb vodních děl, změn staveb a udržovacích prací, vodních děl, kontroluje oprávnění k projektové činnosti,- vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do veřejné kanalizace.Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD, možnost služebního bytu.Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:1) Elektronická podobaa) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.2) Listinná podobaPřihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození,- státní příslušnost,- místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je třeba doložit:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV, vodoprávní úřad“Nabídky zasílejte nejpozději do 28. 12. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezdTelefon 222 116 236 Ing. Bc. Rudolf Zahradníktajemník Úřadu městské částiVyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Úředníci cestovních kanceláří a agentur
VEDI TOURGROUP s.r.o., Praha
Odpovědět na inzerátÚředníci cestovních kanceláří a agenturPrahaKontakt:e-mail: fedina@vedittour.comUpřesňující informace:řidičský průkaz sk. B, ruský, anglický jazyk, komunikativní znalosti, interluk, dobrý zdravotní stav, pracovat o víkendu a svátcích.
Vedoucí Odboru kultury a školství
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV (Úřad práce), Praha
Informace o pracovním místě Kontakt: tel.:, e-mail:Upřesňující informace:Zajištění realizace kulturních a společenských akcí, provozu infocentra, aktivit v oblasti školství i mimoškolních aktivit, spolupráce s neziskovým sektorem, Oddělení knihovny. Koordinace aktivit a činností v oblasti kultury a vzdělávání. Komunikace se zástupci příspěvkových organizací MČ Praha-Zbraslav. Vedoucí úředník státní správy a samosprávy. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření pro oblast kultury a vzdělávání na území městské části. Řízení odboru a zajištění vedení týmu několika zaměstnanců.Zaměst.výhody:Stravenky, příspěvek na dovolenou, na dopravu, 5 týdnů dovolené, odměny.