Filtry

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Podmínky využití

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Cz.trud.com (dále jen Společnost), poskytuje služby v nekomerčním používání stránek https://cz.trud.com/site/index.html (dále jen Stránky) v souladu s těmito Podmínkami.

1.2. Použití informaci, materiálů a jakákoliv jiná činnost na webových stránkach se považuje za Vaše srozumění a souhlas s Podmínkami. V opačném případě nejste oprávněn využívat Služeb. Pokud využiti Služeb je v rozporu se právním řádem státu, na teritoriu kterého využíváte služeb nebo rezidentem které jste, nejste oprávněn využívat Služeb poskytovaných webovými stránky.

1.3. Cz.trud.com má právo měnit Podmínky bez předchozího upozornění — nová revize nebo aktualizace těchto Podmínek budou mít trvalé bydliště https://cz.trud.com/site/page/view/termsofuse.html Nadále používat Stránky po změně Podmínek, budete automaticky souhlasíte s tím, že souhlas aktualizovaných Podmínek.

1.4. Osobní registrace žadatele potvrzuje souhlas žadatele, aby obdržel pravidelné informační bulletiny o informacích a inzercích e-mailem.

2. ZODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

2.1 Důvěryhodnost informaci, poskytnutých na webových stránkách není jakýmkoliv způsobem zaručena. Společnost nenese zodpovědnost za možné následky využití Vámi informaci, obsažených na Webových stránkách.

2.2. Záruky Společnosti se nevztahuji na:

 • Nepřerušované fungování Webu;
 • bezchybné fungování Webu;
 • shoda informaci na webových stránkách cílům Vaše návštěvy webových stránek.

2.3. Zodpovědnost za jakýkoliv kontent (obsah) pro veřejné využiti, včetně: textů, obrazů, audio a video souborů, nese tvůrce tohoto kontentu (obsahu).

2.4. Odkazy na jiné adresy, které nejsou ve vlastnictví Společnosti, můžou být zveřejňovány na stránkach tohoto Webu, přičemž Společnost nenese zodpovědnost za jejích dostupnost, fungování a obsah, stejně jako za možné následky využití informaci kontentu těchto webobých stránek.

2.5. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny jakýchkoliv materiálů, zveřejněných na webových stránkách, bez předchozího upozornění. Společnost nenese zodpovědnost za přesnost informaci, zveřejněné na jejích webových stránkách.

2.6. Obsah a charakter Společnosti poskytovaných Služeb se může sporadický měnit. Společnost si vyhrazuje právo provádět tyto změny bez předchozího oznámení.

2.7. Společnost je oprávněna odmítnout nebo pozastavit poskytování Služeb bez předchozího oznámení.

3. OMEZENÍ

3.1. Uživatel se zavazuje neumístit na webových stránkách:

 • informaci, porušující práva a obsahující urážky fyzických nebo právnických osob.
 • nepravdivou informaci, a také pohybnou a nejednoznačnou informaci, poškozující reputaci Webu, Společnosti, partnerů.
 • informace jménem třetích fyzických nebo právnických osob bez oprávnění na to.
 • autorské informace, prodejní známky, patenty a další vlastněný kontent ochráněný odpovídajícími právy.
 • obsah, porušující právní řád státu, ta teritoriu kterého využíváte Služeb Webu nebo rezidentem kterého jste.

3.2. Akceptováním těchto Podmínek, uživatel se zavazuje neprovádět žádné činnosti, které mohou přivést k:

 • vyskytnutí potíži v práci se zařízením Společnosti;
 • potížím v práci s Podmínkami jiných uživatelů Webu;
 • škodě zařízení a dat Společnosti.

3.3. Uživatel se zavazuje poskytovat pravdivé osobní údaje v registračních formulářích webových stránek, a to včetně uvedení platné e-mailové adresy.

4. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

4.1. O ochraně osobních údajů Cz.trud.com se můžete dozvědět na stránce. Tento oddíl popisuje podmínky skladování a použití vašich informací Společností.

4.2. Akceptováním těchto Podmínek potvrzujete Váš souhlas s politikou mlčenlivosti společnosti.

4.3 Společnost nese zodpovědnost za ochranu registračních údajů uživatele před neoprávněným přístupem prostřednictvím vymazáni poskytnutých uživatelem osobních údajů, a dalších protizákonných činnosti ve vztahu k takovýmto údajům s využitím všech disponibilních technických prostředků.

5. ŽÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Výše uvedené podmínky nenavazují žádné vztahy mezi společnosti a Vámi, jakožto agentských vztahů ze společné činnosti apod., které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto Podmínkách.

5.2 Společnost nenese zodpovědnost ve vztahu k Vám nebo jakýmkoliv dalším třetím osobám za narušení Vaších povinnosti v souladu s těmito Podmínkami - za jakékoliv následky těchto narušení nesete zodpovědnost jenom Vy.

kontaktujte nás