Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Účetní specialista v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Účetní specialista v "

29 778 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Účetní specialista v "

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Účetní specialista v .

Rozdělení pracovních míst "Účetní specialista" podle oblasti

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Šumperk, a na třetím je Přerov.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Bankéř je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 45000 Kč. Na druhém místě je Specialista na dodržování předpisů s platem 45000 Kč, a třetím místě je Specialista na půjčky s platem 45000 Kč.

Doporučená volná místa

Specialista/specialistka v oblasti vodního hospodářství do oddělení vodního hosp
Statutární město Olomouc (Úřad práce), Olomouc
Informace o pracovním místě Místo výkonu práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc.Druh práce: výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství a kontrolní činnosti - zařazených v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.Zákonné předpoklady:- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,- dosažení věku 18 let,- plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),- bezúhonnost,- znalost jednacího jazyka.Požadavky a předpokladydosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářskémstudijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor se zaměřením na oblast životního prostředí,praxe: ve veřejné správě výhodou,znalosti a dovednosti:- znalost správního řádu, vodního a stavebního zákona,- zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o obcích,- zákona o přestupcích výhodou,- schopnost samostatné práce v oblasti výkonu státní správy,- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou,- znalost práce na PC (Word, Excel),- komunikativní dovednosti,- řidičský průkaz skupiny B,- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.Nabízíme:- perspektivní pracovní pozici,- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 10. prosince 2021 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon:/298/295/294.Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.Náležitosti přihlášky jsou:- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno přiložit:- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.První kontakt POUZE písemně na výše uvedenou adresu.
Specialista/specialistka v oblasti vodního hospodářství do oddělení vodního hospodářství
Statutární město Olomouc, Olomouc
Odpovědět na inzerátSpecialista/specialistka v oblasti vodního hospodářství do oddělení vodního hospodářstvíOlomoucMísto výkonu práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc.Druh práce: výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství a kontrolní činnosti - zařazených v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.Zákonné předpoklady:- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice, - dosažení věku 18 let, - plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům), - bezúhonnost, - znalost jednacího jazyka.Požadavky a předpokladydosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor se zaměřením na oblast životního prostředí,praxe: ve veřejné správě výhodou,znalosti a dovednosti: - znalost správního řádu, vodního a stavebního zákona,- zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o obcích,- zákona o přestupcích výhodou,- schopnost samostatné práce v oblasti výkonu státní správy,- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou,- znalost práce na PC (Word, Excel),- komunikativní dovednosti,- řidičský průkaz skupiny B,- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.Nabízíme: - perspektivní pracovní pozici,- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 10. prosince 2021 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.Náležitosti přihlášky jsou:- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno přiložit:- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.První kontakt POUZE písemně na výše uvedenou adresu.
specialista/ka dávek hmotné nouze
Úřad práce České republiky, Přerov
Odpovědět na inzerátspecialista/ka dávek hmotné nouzePřerovPracovní poměr na dobu určitou (zástup po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti a následné mateřské a rodičovské dovolené) se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění). Náplň práce:zajišťování agendy dávek hmotné nouze, realizace šetření v místě, jednání s klientyPožadavky:ukončené SS vzdělání s maturitní zkouškou, znalost práce na PC (MS Office), výborné komunikační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost, profesionální vystupování, psychická odolnost, výhodou je znalost práce programů OK nouze, ArsysX a SAP, řidičský průkazskupiny BZaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročímV případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 6.12. 2021 na e-mailovou adresu katerina.pisova1@uradprace.czPoznámka: Úplné znění a podnínky pro účast na výběrovém řízení jsou uveřejněny na elektronické adrese: www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr