Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Ředitel v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Ředitel v "

43 100 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Ředitel v "

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Ředitel v .

Rozdělení pracovních míst "Ředitel" podle oblasti

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Jablonec nad Nisou, a na třetím je Česká Lípa.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Produktový manažer je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 35000 Kč. Na druhém místě je Tajemník s platem 35000 Kč, a třetím místě je Projektový manažer s platem 34524 Kč.

Doporučená volná místa

ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry
ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Místo výkonu práce: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003.Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vládyč. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)Charakteristika vykonávané činnosti: řídící a manažerská činnost v zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,- dosažení věku 18 let,- způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost,- ovládání českého jazyka.Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání. Jiné požadavky:- praxe minimálně 5 let, prokazatelná praxe ve vedoucí funkci alespoň 3 roky,- znalost problematiky sociálních služeb výhodou,- orientace v řízení ekonomiky příspěvkové organizace výhodou,- vysoké pracovní nasazení, komunikativnost,- velmi dobré organizační a řídící schopnosti,- schopnost práce v týmu,- samostatnost a flexibilita,- dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Word, Excel, Internet),- schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem.Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:- přesné označení výběrového řízení,- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození uchazeče,- státní příslušnost uchazeče,- místo trvalého pobytu uchazeče,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana,- datum a podpis uchazeče.Výčet příloh, které zájemce připojí k přihlášce:- přihláška do výběrového řízení ,- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,- osobní dotazník včetně fotografie, - vlastní koncepce řízení (fungování a další rozvoj) zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, v rozsahu max. 3 stran A4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce, - ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, - ověřená fotokopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971,- souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: od 01. 10. 2021Lhůta pro podání přihlášky: do 21. 06. 2021 (není rozhodující razítko pošty)Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace. Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, k rukám Mgr. Jolany Šebkové, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 485 226 540, 11. poschodí.Bližší informace: Mgr. Jolana Šebková, tel. 485 226 540, e-mail: jolana.sebkova@kraj-lbc.cz.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
SERVISNÍ TECHNIK/MONTÁŽNÍ TECHNIK
ARTWELD s.r.o. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Kde budete pracovat?- ARTWELD s.r.o. - středisko ARTWELD robotics & automation,adresa: Dr. M. Horákové 281, 460 06 Liberec 6Co náš servisní technik/montážní technik dělá?- Plní úkoly zadané vedoucím výroby a provozním ředitelem/COO.- Provádí administrativní úkony spojené s mechanickou a seřizovací činností (spolupracuje při vystavování dokumentačních listů, informuje vedoucího výroby o postupu při opravě a nutnosti revizní zkoušky apod., předává vyhotovené zakázky, dokumentuje stav předávané techniky).- Provádí montáž, demontáž, opravy a čištění strojů, zařízení a přípravků.- Diagnostikuje elektrické, mechanické, pneumatické a hydraulické závady, konzultuje rentabilitu oprav.- Stanovuje rozsah seřizovací práce a následně provádí seřizovací činnost, vypisuje požadavky na náhradní díly.- Předává požadavky na revize a kalibrace reviznímu technikovi.- Provádí další potřebné prohlídky.- Provádí úklid na určeném pracovišti.Co požadujeme?- SOU/SŠ vzdělání elektro-technického směru- Praxe na obdobné pozici podmínkou- Znalost technické dokumentace- Zkušenosti se svařováním výhodou- Vyhláška č. 50 § 5 a výše- PC dovednosti: MS Office- ŘP sk. B - aktivní řidič- Obsluha VZV, elektrického paletového vozíku- Fyzická zdatnost, manuální zručnost- Schopnost týmové práce, samostatnost, pečlivost, časová flexibilita- Komunikativnost a asertivita, zodpovědnostCo nabízíme?- Práci ve stabilní zavedené obchodně-výrobní společnosti- Dlouhodobé, perspektivní zaměstnání- Profesionální i osobní rozvoj- Odborné i jazykové vzdělávání- Stravenkový paušál- Vitamínové balíčky- Přání k životním a firemním jubileím- Teambuilding- Zdravotní volno - sick days- Příspěvek na penzijní spoření- Firemní knihovnuZaslat životopis e-mailem, popř. se hlásit telefonicky každý všední den od 8.00 do -15.00 hod.Identifikační číslo: ID055
KONSTRUKTÉR
ARTWELD s.r.o. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě - Kde budete pracovat?ARTWELD s.r.o. - středisko ARTWELD robotics & automation, Dr. Milady Horáková 281,460 06 Liberec 6- Co náš konstruktér dělá?Plní úkoly zadané vedoucím konstrukce a provozním ředitelem/COO.Podílí se na přípravě nových projektů, vytváří 3D návrhy požadovaných zařízení a poté jejich konstrukci, vytváří detailní výkresy jednotlivých dílů.Uchovává informace o změnách v konstrukční dokumentaci.Komunikuje s technology a programátory CNC strojů kvůli výrobním postupům.Komunikuje s oddělením výroby, využívá zjištěné poznatky pro úpravy a zlepšování návrhů.Optimalizuje technická řešení.Spolupracuje s kolegy z oddělení elektro a automatizace.Jedná s ostatními členy týmu v rámci implementace návrhů konstrukčních řešení do výrobních celků.Jedná se zákazníky a vytváří technická řešení dle jejich požadavků.Vede svěřené projekty a zodpovídá za jejich realizaci, provedení a úplnost.- Co požadujeme?SŠ/VŠ vzdělání technického směru, obor konstrukce výhodouPraxe na obdobné pozici podmínkou a zkušenosti s kontrolními a testovacími přípravkyZnalost anglického jazyka výhodouVýborná znalost technické dokumentacePC dovednosti: MS Office, CATIA V5 podmínkouPečlivost a zodpovědnostFlexibilita, smysl pro detailSchopnost týmové práce a chuť se učit novému- Co nabízíme?Práci ve stabilní zavedené obchodně-výrobní společnostiDlouhodobé, perspektivní zaměstnáníProfesionální i osobní rozvojOdborné i jazykové vzděláváníStravenkový paušálVitamínové balíčkyPřání k životním a firemním jubileímTeambuildingZdravotní volno - sick daysPříspěvek na penzijní spořeníFiremní knihovnuZaslat životopis e-mailem, popř. se hlásit telefonicky každý všední den od 8.00 do -15.00 hod.Identifikační číslo: ID053
Středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů - Anglický jazyk
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizac (Úřad práce), Železný Brod
Informace o pracovním místě Středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů - Anglický jazykPožadavky:- pedagogická a odborná kvalifikace- středoškolská učitelská praxe výhodou- odborná praxe výhodou- organizační a komunikační schopnostiObsah přihlášky:- životopis- motivační dopis- kopie dokladů o dosaženém vzdělání (může být scan)- vzorový plán vyučovací hodiny Anglický jazyk (max. 2 normo strany)- koncepce výuky nabízených předmětů (max. 2 normo strany/předmět)Na vyžádání zájemcům zašleme ŠVP daných předmětů.Přihlášky zasílejte do 30.listopadu 2021 na sekretariát školy či na e-mailovou adresu zástupce ředitele školy:Osobní pohovor uchazečů se uskuteční 9. prosince 2021 od 14:30 hodin.
PRODEJCE - hypotéky, stavební spoření, pojištění, penze
UNIQA pojišťovna, a.s., Liberec
Požadavky: řidičský průkaz B, vlastní autoNabízené výhody: slevy od partnerů, slevy na vlastních produktechZaslat životopis e-mailem
FRONT MANAGER - cestovní ruch a volnočasové aktivity
SunGarden.cz s.r.o. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Požadované jazyky: Angličtina - na komunikativní úrovniNabízíme:- Práci ve společnosti se silným zázemím, vstřícným osobním přístupem a filozofií rodinné firmy- Možnost podílet se na dalším rozvoji unikátního projektu Prvního volnočasového EKOParku- Možnost flexibilní pracovní doby a osobního volna- Nadstandardní finanční ohodnocení + bonusy- Práci ve velmi příjemném kolektivu- Zaškolení a podpora osobního rozvojePožadujeme:- Zodpovědnost, spolehlivost, dochvilnost- Příjemné a reprezentativní vystupování- Samostatnost a pečlivost- Kladný vztah k ekologii a životnímu prostředí, vzdělávání, kultuře a dětem- Skvělé komunikační a organizační schopnosti- Anglický jazyk na komunikativní úrovni- Časovou a profesní flexibilitu- Práci na PC- Týmový přístupNáplň práce:- Řízení provozu hotelu - recepční služby - Zpracování rezervací ubytování, wellness atp.,- Správa a komunikace s ubytovacími portály, partnery projektu, influencery, youtubery, aktualizace webových stránek a malého eshopu, komunikace s hosty a návštěvníky.- Zajištění teambuildingových akcí pro firmy, workshopů, dětských oslav, školení, společenských událostí, programů pro školní a předškolní kolektivy, příměstské tábory- Zajištění provozu volnočasových aktivit a wellness v Prvním volnočasovém EKOParku, rozvíjení a podpora myšlenky a cíle projektu.- Řízení a organizace zaměstnanců a činností k zabezpečení plynulého provozu- Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny (HACCP), požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)- Základní příprava účetních dokladů a mzdových podkladů pro daňovou kancelář- Řízení a kontrola skladových zásob, pravidelná inventarizace- Vedení provozní dokumentace a administrativy- Personální agenda- Školení, trénink, kontrola, hodnocení a motivace nových a stávajících zaměstnanců a sezonních pracovníků- Fundraising v rámci volnočasových aktivit a projektu EKOParkuStaňte se součástí dynamicky se rozvíjejícího projektu se silným zázemím, příjemným kolektivem a unikátní atmosférou rodinné firmy.Zašlete nám Vaše CV a my se s Vámi v nejbližších dnech spojíme a domluvíme na osobním setkání.Stanislav Šťastný - ředitelwww.apartmasungarden.czwww.ekoparkliberec.czZaslat životopis e-mailem a do předmětu uvést vždy pozici, o kterou se ucházíte
PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK do denního stacionáře
Buona Strada s.r.o., Liberec
Hledáme na HPP aktivizačního pracovníka do sociální služby denní stacionář. V rámci sociální služby zajišťujeme tyto činnosti: " pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu," pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu," poskytnutí stravy," výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti," zprostředkování kontaktu se společenským prostředím," sociálně terapeutické činnosti," pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.Náplň práce: přímá obslužná péče, aktivizace klientů Úvazek do 0,5 v první fázi. Po rozvoji služby je možné navýšení. Nástup dle dohody. Plat od 20000, - Kč při plném úvazku, dle zkušeností a vzdělání. Tato pracovní pozice je určena osobám se zdravotním postižením, a to takovým, které umožňuje ze zdravotního hlediska výkon této práce. Zároveň hledáme i aktivizační pracovníky na DPP, časově flexibilní. Podmínka: kurz pracovníka v sociálních službách, není nutný statut OZP. Prosím zašlete nejprve životopis a motivační dopis. Vybrané uchazeče o zaměstnání budeme následně kontaktovat s bližšími informacemi k osobní schůzce. Ředitelka společnosti, Bc. Hana Hasoňová: hana.hasonova@buonastrada.czProvozní doba stacionáře: PO-Pá 7,30 hod. - 16,30 hod.
PRACOVNÍK ÚDRŽBY A OBSLUHY KOTELNY
FinReal Liberec, a.s., Liberec
Místo výkonu práce: areál společnosti FinReal Liberec,a.s. na ul. České mládeže 594/33, Liberec 6 - Rochlice, (bývalý areál ČSAD Liberec,a.s.)Pracovní úvazek: hlavní pracovní poměr, plný úvazek,Požadavek vzdělání: minimálně základní, výhodou výuční list a řidičské oprávnění skup. "B", zdravotní způsobilost, zkouška topiče teplovodních kotlů na plyn.Popis práce:Práce přidělené v rámci údržby areálu společnosti a střídavě po týdnu:První týden:-úklid komunikací, parkovacích ploch a zeleně,-úklid a odvoz odpadů v areálu firmy, popelnic a odpad. košů,-strojní zametání a údržba venkovních parkovacích ploch,-údržba zeleně pomocí komunální techniky (fyzicky náročná práce)-v zimním období úklid sněhu v areálu pomocí komunální techniky-obsluha a kontrola provozu nízkotlaké plynové kotelny (v zimním období vícesměnný provoz včetně sobot a nedělí), (nutná zkouška topiče),-jednoduché pomocné práce při opravách objektů.Druhý týden: -obsluha poloautomatické umývárny užitkových vozidel (zaškolení)Hrubá mzda: nástupní mzda 160,00 Kč/hod. po složení zkoušky topiče teplovodních kotlů na plyn a zaškolení obsluhy umývárny užitkových vozidel zvýšení na: -180,00 Kč/hod.+hrazené přesčasy+příplatky SO, NE+prémie do 30,0 %Benefity:-pracovní dobu 40 hod./týdně (základní pracovní doba 6,00-14,30 hod.)-dovolená 4 týdny v roce,-příspěvek na stravování - poukázky 120,--Kč/za odpracovanou směnu-pracovní oděv, pracovní boty, ochranné pomůckyMožný nástup: -ihned nebo dle dohodyKontakt: Ing. Petr Wasserbauer, ředitel společnosti, tel.:739 605 007, e-mail: petr.wasserbauer@finreallb.cz
vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I.
Generální finanční ředitelství (Úřad práce), Česká Lípa
Informace o pracovním místě Ředitel Finančního úřadu pro Liberecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 260254 – vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Odbor kontrolní, Sekce Územní pracoviště v České Lípě, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněnía hazardní hry“.Místem výkonu služby je Česká Lípa.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 31. 01. 2022.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.Služba zahrnuje zejména:- Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.- Provádění daňové kontroly, postupů k odstranění pochybností, místních šetření, zejména na dani z příjmů právnických osob.- Kontrolu vedení účetnictví, daňové evidence.- Předpokladem pro výkon činnosti je dobrá znalost daňových předpisů a účetnictví včetněprováděcích předpisů.Nabízíme:- stabilitu a zázemí velké státní organizace- motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)- pružnou pracovní dobu- 25 dní dovolené- 5 dní indispozičního volna- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům- příspěvek na stravování- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebocafeterii)- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních- letní tábor pro děti zaměstnanců- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinnépříslušníky- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven- propracovaný vzdělávací program- možnost profesního růstu- možnost zahraničních stáží.Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 06. 12. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímuorgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec 460 02, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: zcqn2bf. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 260254 – ÚzP v České Lípě“.
Hospodář/ka školy
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou
Odpovědět na inzerátHospodář/ka školyJablonec nad NisouCharakteristika: Zajištění odborných agend, administrativní a organizační práce na odborném úseku (dílčí účetní práce, majetková správa, administrativní a spisová práce atd.)Požadované dovednosti:- Schopnost orientace v právních předpisech týkající zajištění odborných agend- Schopnost využívat elektronické informační systémy, znalost MS Office (schopnost využívat hlavní aplikace)- Předpoklady pro týmovou práci, organizační a komunikativní schopnosti- Pečlivost, flexibilita, psychická odolnost, smysl pro zodpovědnostPožadované vzdělání a praxe:- Min. středoškolské ukončené maturitní zkouškou, výhodou ekonomické zaměření- Praxe v oboru ve školství vítánaPracovní poměr: úvazek 0,5Termín nástupu: 1. 12. 2021Platové zařazení: Dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.Nabízíme:- zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci- možnost stravováníK přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:a) strukturovaný životopisb) motivační dopisc) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníd) případně hodnocení z předchozího pracovištěPodmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení:Požadované dokumenty zašlete do 22. 11. 2021 v elektronické podobě na e-mail: reditel@zskokonin.czForma výběrového řízení:První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením zaslaných písemných dokumentů.Vybraní uchazeči budou následně pozváni k ústnímu pohovoru
vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I.
Generální finanční ředitelství, Česká Lípa
Odpovědět na inzerátvrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I.Česká LípaŘeditel Finančního úřadu pro Liberecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 260254 – vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Odbor kontrolní, Sekce Územní pracoviště v České Lípě, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněnía hazardní hry“.Místem výkonu služby je Česká Lípa.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 31. 01. 2022.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.Služba zahrnuje zejména: - Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.- Provádění daňové kontroly, postupů k odstranění pochybností, místních šetření, zejména na dani z příjmů právnických osob. - Kontrolu vedení účetnictví, daňové evidence.- Předpokladem pro výkon činnosti je dobrá znalost daňových předpisů a účetnictví včetně prováděcích předpisů.Nabízíme:- stabilitu a zázemí velké státní organizace- motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)- pružnou pracovní dobu- 25 dní dovolené - 5 dní indispozičního volna- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům - příspěvek na stravování- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních- letní tábor pro děti zaměstnanců- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven- propracovaný vzdělávací program- možnost profesního růstu- možnost zahraničních stáží.Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 06. 12. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímuorgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec 460 02, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2600@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: zcqn2bf. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 260254 – ÚzP v České Lípě“.