Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů v sektoru "Právo v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů v sektoru "Právo v "

143 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru "Právo" v posledních 12 měsicích v

Měna: CZK USD Rok: 2021 2020
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd v .

Distribuce pracovních míst v odvětví "Právo" z

Měna: CZK
Jak je vidět z grafu, v se největší počet pracovních míst v odvětví Právo objevil v . Na druhém místě je Česká Lípa, a na třetím místě je Jablonec nad Nisou.

Doporučená volná místa

ŘIDIČ VNITROSTÁTNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
NADOKO s.r.o., Svijany
Řidičské oprávnění skupiny C+EPřepravy po celé ČR s frigo návěsemDenní návraty Praha - Jažlovice Nejlépe zájemci z Prahy a okolíProfesní průkaz, praxe v oboru, spolehlivostZaměstnanecké výhody: věrnostní program (penzijní připojištění..), stabilní zaměstnání, pravidelná školení, nové moderní zázemí.Hlásit se emailem nebo telefonicky od 7.00 do 15.00 hod.
OPERÁTOR/KA VÝROBY
EMERGE, a.s. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Jsme česká společnost s dlouholetou tradicí, která působí jako dodavatel výlisků a svařovaných montážních celků pro automobilový průmysl. Hledáme posilu do LiberceBýt Operátorem/kou výroby v Emerge znamená vykonávat jednoduchou manuální práci -lepení štítků na obaly dle zákazníka, skenování štítků, dále pak v automatizovaném skladu zakládání dílů/prahů/ do pozic dle barvy - práce ve stoje na 3 směny.Zaměstnanecké výhody: plně hrazené stravenky v hodnotě 85 Kč (ve zkušební době v hodnotě 40 Kč), odměna za docházku a spoustu dalších zaměstnaneckých benefitů.Hlásit se e-mailem nebo telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.
OPERÁTOR/KA VÝROBY
EMERGE, a.s. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Operátor výroby - jednoduchá manuální práce ve výrobě - lehká kompletace menších dílů - práce vhodná pro osoby OZZ/OZPAutomatizovaný sklad dílů MAS:- Pozice na 3 směny- Zakládání dílů (prahů) do pozic dle barvy- Pozice ve stojeExpediční sklad:- Lepení štítků na obaly dle zákazníka- Skenování štítků (v případě potřeby zaučíme)- Pozice na 3 směny- Pozice ve stojeMontáž Passat :- Lepení pásky na prahy- Drobná montáž- Pozice ve stojeZaměstnanecké výhody: plně hrazené stravenky v hodnotě 85 Kč (ve zkušební době v hodnotě 40 Kč), odměna za docházku a spoustu dalších zaměstnaneckých benefitů.Práce na dobu určitou.Hlásit se e-mailem nebo telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.
OPERÁTOR/KA VÝROBY
EMERGE, a.s., Liberec
Operátor výroby - jednoduchá manuální práce ve výrobě - lehká kompletace menších dílů - práce vhodná pro osoby OZZ/OZP Automatizovaný sklad dílů MAS:- Pozice na 3 směny- Zakládání dílů (prahů) do pozic dle barvy- Pozice ve stoje Expediční sklad:- Lepení štítků na obaly dle zákazníka- Skenování štítků (v případě potřeby zaučíme)- Pozice na 3 směny- Pozice ve stoje Montáž Passat :- Lepení pásky na prahy- Drobná montáž- Pozice ve stojeZaměstnanecké výhody: plně hrazené stravenky v hodnotě 85 Kč (ve zkušební době v hodnotě 40 Kč), odměna za docházku a spoustu dalších zaměstnaneckých benefitů.Práce na dobu určitou.Hlásit se e-mailem nebo telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.
PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - přímá obslužná péče
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace (Úřad práce), Hodkovice nad Mohelkou
Informace o pracovním místě Požadované dovednosti:- Osobnostní předpoklady pro práci v sociálních službách. Schopnost vykonávat péči spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s pomůckami, prádlem, udržování čistoty, podpora soběstačnosti.Odměňování dle platových tabulek v závislosti na počtu odpracovaných let podle zákona č. 108/2006 Sb . pro pracovníky v sociálních službách 4. platová třída od 17 070 + 2630 Kč zvláštní příplatek + příplatek za práci o víkendu, svátcích, dodatková dovolená. Služby o víkendech a svátcích jsou s ohledem na provozní požadavky.Nepřetržitý provoz ve službách od 7.00 do 19.00 a od 19.00 do 7.00 včetně víkendů a svátků.Zájemci nechť zasílají životopis společně s motivačním dopisem a Souhlasem se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů souvisejících s hledáním práce na adresu:Případné dotazy na tel. číslePoskytnutím svých osobních údajů v zaslaném životopise a případných dalších osobních materiálů do společnosti Domov a Centrum aktivity, p.o. ič 71220097, se sídlem Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze stany naší organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické sobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - právní specialista/odborný re
Statutární město Jablonec nad Nisou (Úřad práce), Jablonec nad Nisou
Informace o pracovním místě Požadujeme:- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru právo a právní věda;- dobrá orientace v prostředí výkonu státní správy nebo samosprávy výhodou;- výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;- flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;- uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);- dobrá orientace v právním řádu České republiky a právu Evropské unie;- znalost práce s automatizovanými systémy právních informací,- řidičské oprávnění skupiny "B".Náplň práce:Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy. Výkon dílčích právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, a to v agendě veřejného opatrovnictví.Nabízíme:- perspektivní zaměstnání;- odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.Kontakt: e-mailemÚplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.
KOORDINÁTOR-METODIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Výběrové řízení na obsazení služebního místa koordinátor-metodik ve služební hodnosti vrchní komisařSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek ekonomiky Oddělení finančníMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 08* minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programuZákonné požadavky na volné služební místo:* Zaměření vzdělání:Ekonomickénebo PrávníNárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* příplatek za vedení, rozpětí 1.000 Kč až 1.500 Kč* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-112/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel.
Referentka/referent vodního hospodářství v odboru životního prostředí
Město Česká Lípa, Česká Lípa
Odpovědět na inzerátReferentka/referent vodního hospodářství v odboru životního prostředíČeská LípaCharakteristika pracovního místa: -zajišťuje výkon státní správy vodního hospodářství v rozsahu stanoveném zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy ČR, pro obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou vedení řízení o vydání opatření obecné povahy-zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů-zajišťuje výkon státní správy vodovodů a kanalizací v rozsahu stanoveném zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy ČR, pro obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa Platové zařazení a platové podmínky:10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 21 260 do 31 240 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku prácePředpokládaný termín nástupu:dle dohodyPracovní poměr bude sjednán na dobu:neurčitouZákonné předpoklady:úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)Kvalifikační předpoklady:vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:- vzdělání v oboru stavebním, vodohospodářském, ochrany přírody a krajiny, ekologie nebo v oborech příbuzných- orientační znalost související legislativy (vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, stavební zákon, správní řád)- dobré administrativní, organizační a komunikační schopnosti- výborná znalost práce s MS Office - řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)Nabízíme:5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnanceNáležitosti písemné přihlášky:jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazečeK přihlášce uchazeč připojí:-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do:06.12.2021 - 12:00 hodin Způsob podání přihlášky:obálku označenou "VŘ - referentka / referent vodního hospodářství" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti do deseti dnů osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
KOORDINÁTOR-METODIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec
Odpovědět na inzerátKOORDINÁTOR-METODIKLiberecVýběrové řízení na obsazení služebního místa koordinátor-metodik ve služební hodnosti vrchní komisařSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek ekonomiky Oddělení finančníMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 08* minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programuZákonné požadavky na volné služební místo:* Zaměření vzdělání:Ekonomickénebo PrávníNárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* příplatek za vedení, rozpětí 1.000 Kč až 1.500 Kč* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-112/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel. 950470032
PRACOVNÍ KONZULTANT/KONZULTANTKA
Rytmus Liberec, o.p.s. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Místo: Liberec, JablonecÚvazek: plný - 8 hodinNabízíme:- zajímavou, různorodou a kreativní práci v kanceláři i v terénu- zaškolení, metodické vedení, supervizi a další rozvoj a vzdělávání- dovolená navíc, home office, teambuilding- mobilní telefon s neomezeným tarifem, i k osobnímu užíváníNáplň práce:- individuální i skupinová práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním za účelem jejich osamostatnění se a podpora při hledání a získání zaměstnání. Více na www.rytmusliberec.cz- spolupráce se zaměstnavateli, sociálními službami, školami a ostatními institucemi, rodinnými příslušníky, opatrovníky- prezentace služby veřejnostiPožadavky:- odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. - § 110 sociální pracovník, nebo § 116 pracovník v sociálních službách- možný souběh s dokončovaným studijním oborem- praxe v oboru výhodou- zodpovědný přístup k práci, tvořivé a otevřené myšlení, samostatnost, aktivní přístup k řešení úkolů, komunikační schopnosti, flexibilita, trpělivost, empatie, schopnost pracovat samostatně i v týmu- uživatelská znalost PC (Word, internet, Excel, PowerPoint)- ochota učit se novým věcem- výhodou ŘP sk. BNástupní plat: od 23 000 do 27 000 Kč při plném úvazkuNástup: ihned, případně dle dohodyKontakt: Bc. Josef Čonka -Životopis a motivační dopis zasílejte na do 30.11.21, vybraní uchazeči budou telefonicky přizvání k výběrovému řízení. Termín bude telefonicky upřesněn.Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Office assistant
Pytloun Hotels Management s.r.o., Liberec
Informace o pracovním místě Práce v korporátu není nic pro tebe? Máš raději menší kolektiv s neformální kulturou, kde si na přílišné oficiality nepotrpí? Baví Tě každodenní práce s lidmi, domluvíš se anglicky a práce na PC Tě nenudí? Jsi komunikativní, flexibilní a nic Ti nezkazí úsměv na tváři? Pak hledáme právě Tebe!Jsme PYTLOUN HOTELS česká, úspěšná, stabilní a dynamická společnost. Naše designové i tradiční hotely najdeš v srdci hlavního města Prahy v centru Liberce i v horských lokacích. Rádi zkoušíme nové věci a experimentujeme. Hledáme pořád nové nápady a vítáme inovaci. Ne vždy je ta cesta perfektní a tak hledáme partnery do dobrodružství.Hledáme Office AssistantaNáplň:správa tiskovinsmlouvy na reklamní plochyspráva voucherů a benefitůgrafické práceadministrativa Požadujeme pečlivostsamostatnostspolehlivostorganizační schopnostiznalost programu Indesign výhodou Nabízíme firemní benefityodpovídající mzdumožnost kariérního postupu
Office assistant
Pytloun Hotels Management s.r.o., Liberec
Odpovědět na inzerátOffice assistantLiberecPráce v korporátu není nic pro tebe? Máš raději menší kolektiv s neformální kulturou, kde si na přílišné oficiality nepotrpí? Baví Tě každodenní práce s lidmi, domluvíš se anglicky a práce na PC Tě nenudí? Jsi komunikativní, flexibilní a nic Ti nezkazí úsměv na tváři? Pak hledáme právě Tebe! Jsme PYTLOUN HOTELS česká, úspěšná, stabilní a dynamická společnost. Naše designové i tradiční hotely najdeš v srdci hlavního města Prahy v centru Liberce i v horských lokacích. Rádi zkoušíme nové věci a experimentujeme. Hledáme pořád nové nápady a vítáme inovaci. Ne vždy je ta cesta perfektní a tak hledáme partnery do dobrodružství. Hledáme Office Assistanta Náplň:správa tiskovinsmlouvy na reklamní plochyspráva voucherů a benefitůgrafické práceadministrativa Pořadujeme:pečlivostsamostatnostspolehlivostorganizační schopnostiznalost programu Indesign výhodou Nabízíme: firemní benefityodpovídající mzdumožnost kariérního postupu
SEŘIZOVAČ
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Místo výkonu práce: Heyrovského 476, 463 12 Liberec XXIII - Doubí, Newtonova 484, 463 12 Liberec XXIII - DoubíPožadavky: Pečlivost, zručnost, schopnost práce v týmu, práce v třísměnném/nepřetržitém provozu, schopnost vést své kolegy, být pravou rukou mistra výroby, dobré komunikační schopnosti.Náplň práce: Nastavování parametrů výrobní linky, odstraňování chyb na strojích, zapínání/vypínání strojů, provádění kontroly kvality výrobků, vedení lidí.Zaměstnanecké výhody: Bonusy, příplatky, příspěvek na ŽP/penzijní připojištění, rehabilitace a jazykové kurzy v rámci pracovní doby.Kontaktní osoby: Bára Bílková, Romana Danielová,Hlásit se e-mailem nebo osobně.
REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ - 9. platová třída
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené cca 3 roky.Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou; základní přehled o trestním a přestupkovém právu, o fungování justice a veřejné správy; dobrá úroveň komunikačních schopností, zejména při kontaktu s problémovými klienty; samostatnost, schopnost zvládat stresové situace, uživatelská znalost práce s PC (MS Office). Uvítáme praxi při výkonu správních činností, v právní oblasti nebo ve veřejné správě (není podmínkou). Místo je vhodné též pro osoby se zdravotním postižením splňující uvedené požadavky. Pracovní náplň - na úřední desce na www.liberec.czZaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
REFERENT/KA oddělení správy sportovních objektů
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru, nejlépe se zaměřením na stavebnictví; dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office), řidičský průkaz skupiny B; velmi dobrá znalost a orientace ve výkresové dokumentaci, stavebních rozpočtech a cenících. Uvítáme základní přehled o právních předpisech z oblasti veřejného stavebního práva, znalost administrativní a technické přípravy.Pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, následně na dobu neurčitou.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ - 10. platová třída
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Vysokoškolské, případně i vyšší odborné vzdělání; základní přehled o trestním a přestupkovém právu, znalost fungování justice a veřejné správy; dobrá úroveň komunikačních schopností, zejména při kontaktu s problémovými klienty; samostatnost, schopnost zvládat stresové situace, uživatelská znalost práce s PC (MS Office). Uvítáme praxi při výkonu správních činností, v právní oblasti nebo ve veřejné správě (není podmínkou). Místo je vhodné též pro osoby se zdravotním postižením splňující uvedené požadavky. Pracovní náplň - na úřední desce na www.liberec.czZaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)
OPERAČNÍ TECHNIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (Úřad práce), Liberec
Informace o pracovním místě Výběrového řízení na obsazení služebního místa operační technik ve služební hodnosti inspektorSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek IZS a operačního řízení Oddělení KOPISMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 05* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškouZákonné požadavky na volné služební místo:Nárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-113/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel.
SEŘIZOVAČ
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec
Odpovědět na inzerátSEŘIZOVAČLiberecMísto výkonu práce: Heyrovského 476, 463 12 Liberec XXIII - Doubí, Newtonova 484, 463 12 Liberec XXIII - DoubíPožadavky: Pečlivost, zručnost, schopnost práce v týmu, práce v třísměnném/nepřetržitém provozu, schopnost vést své kolegy, být pravou rukou mistra výroby, dobré komunikační schopnosti.Náplň práce: Nastavování parametrů výrobní linky, odstraňování chyb na strojích, zapínání/vypínání strojů, provádění kontroly kvality výrobků, vedení lidí.Zaměstnanecké výhody: Bonusy, příplatky, příspěvek na ŽP/penzijní připojištění, rehabilitace a jazykové kurzy v rámci pracovní doby.Kontaktní osoby: Bára Bílková, b.bilkova@denso.cz; Romana Danielová, r.danielova@denso.czHlásit se e-mailem nebo osobně.
OPERAČNÍ TECHNIK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec
Odpovědět na inzerátOPERAČNÍ TECHNIKLiberecVýběrového řízení na obsazení služebního místa operační technik ve služební hodnosti inspektorSe zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek IZS a operačního řízení Oddělení KOPISMísto služebního působiště: LiberecNáplň služebního místa:Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022Charakteristika služebního místa:* tarifní třída 05* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškouZákonné požadavky na volné služební místo:Nárokové složky služebního příjmu:* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžadujeVýčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzděláníPoučení pro žadatele/ku:Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení.Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu:ČR - Hasičský záchranný sborLibereckého krajeBarvířská 29/10460 01 Liberec 3(k č.j. HSLI-1-113/KŘ-R-2021)Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel. 950 470 032
REFERENT/KA oddělení správy sportovních objektů
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec
Odpovědět na inzerátREFERENT/KA oddělení správy sportovních objektůLiberecMinimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru, nejlépe se zaměřením na stavebnictví; dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office), řidičský průkaz skupiny B; velmi dobrá znalost a orientace ve výkresové dokumentaci, stavebních rozpočtech a cenících. Uvítáme základní přehled o právních předpisech z oblasti veřejného stavebního práva, znalost administrativní a technické přípravy.Pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, následně na dobu neurčitou.Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.htmlHlásit se emailem, telefonicky nebo osobně: Liberecká radnice, č. dv. 107, 105 do 6.12.2021 Výběrové řízení proběhne v prosinci 2021 (bude upřesněno)