Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Právník v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Právník v "

300 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Právník v "

Měna: CZK USD Rok: 2021
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Právník v .

Rozdělení pracovních míst "Právník" podle oblasti

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Náchod, a na třetím je Rychnov nad Kněžnou.

Doporučená volná místa

PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA
Úřad práce České republiky (Úřad práce), Hradec Králové
Informace o pracovním místě - Zástup za MD a RD- Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání magisterského typu v oboru právo a právní věda, nebo VŠ vzdělání magisterského typu se specializací na obor právo.Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:- Zajišťování pracovně právního a dalšího poradenství veřejnosti v zákonem stanoveném rozsahu. Vyřizování stížností, peticí, podnětů a žádostí. Vymáhání pohledávek. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Výživné u dětí svěřených do pěstounské péče. Zastupování veřejných zájmů před soudy a správními orgány. Poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení. Poskytování právního a dalšího poradenství odborným útvarům na Úřadu práce ČR ve vymezené územní působnosti. Výkon komplexních právních činností ve vymezené územní působnosti.- Konkrétní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník, s místem výkonu práce Hradec Králové, uveřejněném na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera/?- V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete motivační dopis, doplněný o strukturovaný životopis a doklad o dosaženém vzdělání nejpozději do 3.12.2021 vč. na uvedené e-maily nebo písemně na adresu: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Hradci Králové, odbor kontrolně právní, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové